January 10

0 comments

17 efektīvas komandas darbības pamatprincipi

By Māris Žunda

January 10, 2023


Komandas darbs ir jebkuras veiksmīgas organizācijas būtisks aspekts, un izpratne par principiem, kas nosaka efektīvu komandas darbu, var palīdzēt komandām efektīvāk un rezultatīvāk sasniegt savus mērķus. Viens principu kopums, kas guvis plašu ievērību, ir 17 komandas darba likumi, kurus izstrādājis līderības eksperts Džons Maksvels (Jon Maxwell). Šie likumi ir pamats, lai izprastu galvenos faktorus, kas veicina veiksmīgu komandas darbu, un tie var kalpot kā ceļvedis vadītājiem, kuri vēlas izveidot spēcīgas un saliedētas komandas. Šajā rakstā mēs aplūkosim katru no šiem likumiem un apspriedīsim, kā tos var piemērot praksē, lai veicinātu komandas darbu, kas noved pie izcilības.

 1. Nozīmīguma likums: Viens ir pārāk mazs skaitlis, lai sasniegtu diženumu.
 2. Lielā attēla (bildeS) likums: Galīgais mērķis nosaka plānu.
 3. Nišas likums: Atrodiet un aizpildiet vajadzību.
 4. Katalizatora likums: Mazas pārmaiņas var radīt lielas pārmaiņas.
 5. Kompasa likums: Skaidrs redzējums vada komandu.
 6. Ieguvuma likums: Cilvēki iepērk līderi, tad vīziju.
 7. Sliktā ābola likums: Viens slikts ābols sabojā sauju.
 8. Dažādības likums: Daudzas rokas dara vieglu darbu.
 9. Gravitācijas likums: Komandas darbs padara sapni veiksmīgu.
 10. Ķēdes likums: ķēdes likums: komandas spēku ietekmē tās vājākais posms.
 11. Rezultātu tablo likums: Cilvēki spēlē atšķirīgi, ja viņi uzskaita rezultātu.
 12. Soliņa likums: Spēli uzvar nevis sākumsastāvs, bet gan komanda uz soliņa.
 13. Cenas zīmes likums: Cilvēki maksās jebkuru cenu, lai redzētu, ka vīzija tiek īstenota.
 14. Komandas likums: Komandas vislabāk darbojas, ja ir skaidri noteiktas lomas un pienākumi.
 15. Pulsa likums: Lai komandas būtu efektīvas, tām ir jābūt saskaņotām savā starpā.
 16. Sinerģijas likums: Sinerģijas likums: Kopums ir lielāks nekā tā daļu summa.
 17. Mantojuma likums: Komandas mantojumu noteiks tās pēdējais solis.

Nozīmīguma likums: Saskaņā ar Nozīmīguma likumu ar vienu cilvēku nepietiek, lai sasniegtu diženumu. Lai patiesi panāktu ievērojamu ietekmi, ir nepieciešama cilvēku komanda, kas strādā kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Šis likums uzsver komandas darba nozīmi panākumu gūšanā, jo tas ļauj indivīdiem dalīties ar idejām, sadalīt uzdevumus un atbalstīt vienam otru, lai sasniegtu mērķus.

Lielās ainas (bildes) likums: Liela kopaina likums nosaka, ka komandas galīgais mērķis nosaka plānu. Lai sasniegtu panākumus, komandai ir svarīgi, lai tai būtu skaidrs redzējums par to, uz ko tā strādā. Šim redzējumam ir jāvada visas komandas darbības un lēmumu pieņemšanas procesi, palīdzot tai saglabāt koncentrēšanos un motivāciju.

Nišas likums: Nišas likums uzsver, cik svarīgi ir atrast un aizpildīt vajadzību komandā. Identificējot konkrētu jomu, kurā komandas locekļi var dot savu ieguldījumu, viņi var izmantot savas unikālās prasmes un zināšanas, lai radītu nozīmīgu ietekmi. Šis likums mudina komandas koncentrēties uz to, lai atrastu savu nišu un maksimāli izmantotu savas stiprās puses.

Katalizatora likums: Saskaņā ar katalizatora likumu nelielas izmaiņas var būtiski ietekmēt komandas sniegumu. Šis likums mudina komandas eksperimentēt ar dažādām pieejām un paņēmieniem un būt atvērtām izmēģināt jaunas lietas, lai atrastu, kas darbojas vislabāk. Pastāvīgi meklējot veidus, kā uzlabot un ieviest jauninājumus, komandas var panākt ievērojamu progresu un sasniegt savus mērķus.

Kompasa likums: Kompasa likums nosaka, ka komandu vada skaidra vīzija. Lai komanda gūtu panākumus, ir svarīgi, lai tai būtu skaidra un pārliecinoša vīzija par to, pie kā tā strādā. Šai vīzijai ir jākalpo kā kompasam, vadot komandas rīcību un lēmumu pieņemšanas procesus un palīdzot tai saglabāt koncentrēšanos un motivāciju.

Ieguvuma likums: Līderiem ir svarīgi iegūt komandas locekļu uzticību un atbalstu. Lai komanda būtu veiksmīga, ir svarīgi, lai visi tās locekļi atbalstītu komandas vīziju un mērķus. Tādēļ līderiem ir skaidri jāpaziņo sava vīzija un jāveido uzticība un autoritāte savā komandā.

Sliktā ābola likums: Sliktā ābola likums nosaka, ka viens negatīvs komandas loceklis var sabojāt visu komandu. Komandām ir svarīgi apzināties, kā negatīva attieksme un uzvedība var ietekmēt komandas dinamiku. Agrīni novēršot negatīvo attieksmi un uzturot pozitīvu komandas kultūru, komandas var izvairīties no tā, ka viens slikts ābols sabojā visu komandu.

Dažādības likums: Daudzveidības likums nosaka, ka daudzas rokas dara vieglu darbu. Ja komandā ir dažādi darbinieki ar dažādām prasmēm un perspektīvām, komandas var risināt problēmas no dažādiem aspektiem un piedāvāt radošākus un efektīvākus risinājumus. Šis likums mudina komandas pieņemt daudzveidību un izmantot katra komandas locekļa unikālās stiprās puses.

Gravitācijas likums: Gravitācijas likums nosaka, ka komandas darbs ļauj sasniegt sapni. Šis likums uzsver komandas darba nozīmi panākumu gūšanā, jo tas ļauj indivīdiem dalīties ar idejām, sadalīt uzdevumus un atbalstīt vienam otru, lai sasniegtu mērķus. Strādājot kopā un paļaujoties vienam uz otru, komandas var paveikt vairāk, nekā tās varētu paveikt individuāli.

Ķēdes likums: Ķēdes likums nosaka, ka komandas spēku ietekmē tās vājākais posms. Komandām ir svarīgi identificēt un novērst visas vājās vietas vai problemātiskās jomas komandā, lai saglabātu kopējo spēku un vienotību. Risinot šīs problēmas, komandas var nodrošināt, ka tās darbojas pēc iespējas labāk.

Rezultātu tablo likums: Rezultātu tablo likums nosaka, ka cilvēki spēlē atšķirīgi, ja viņi uzskaita rezultātu. Izvirzot skaidrus mērķus un sekojot līdzi progresam, komandas var palielināt savu motivāciju un atbildību. Šis likums mudina komandas izvirzīt un sekot līdzi progresam, lai sasniegtu skaidrus, izmērāmus mērķus, tādējādi saglabājot motivāciju un koncentrēšanos.

Likums par soliņu: Soliņa likums uzsver, cik svarīga ir spēcīga rezervistu soliņa esamība un kā tas var veicināt komandas panākumus. Šis likums mums atgādina, ka spēli uzvar ne tikai sākumsastāvs, bet visa komanda, tostarp komandas spēlētāji uz soliņa. Izveidojot talantīgu un centīgu komandas biedru soliņu, organizācijas var nodrošināt sev nepieciešamos resursus, lai gūtu panākumus.

Cenas zīmes likums: Cenas birkas likums nosaka, ka cilvēki maksās jebkādu cenu, lai redzētu, ka vīzija tiek īstenota. Šis likums apliecina komandas locekļu centību un apņemšanos, ko viņi var izrādīt savas komandas mērķu sasniegšanai. Veicinot apņēmības un atbildības kultūru, komandas var iedvesmot savus dalībniekus pārsniegt un pārsniegt robežas, lai sasniegtu panākumus.

Komandas likums: Komandas likums nosaka, ka komandas vislabāk darbojas tad, ja ir skaidri noteiktas lomas un pienākumi. Piešķirot komandas locekļiem konkrētas lomas un pienākumus, komandas var nodrošināt, ka visi zina, kas no viņiem tiek gaidīts, un var efektīvi strādāt, lai sasniegtu kopīgos mērķus.

Pulsa likums: Pulsa likums uzsver, cik svarīgi ir, lai komandas locekļi būtu saskaņoti viens ar otru, lai strādātu efektīvi. Šis likums atgādina, ka komandas vislabāk darbojas tad, ja komandas locekļi spēj atklāti un godīgi sazināties, dalīties ar idejām un bažām un sniegt viens otram atbalstu.

Sinerģijas likums: Sinerģijas likums nosaka, ka komandā veselums ir lielāks nekā tā daļu summa. Strādājot kopā un izmantojot katra komandas locekļa stiprās puses, komandas var sasniegt rezultātus, kas ir lielāki nekā tie, ko tās varētu sasniegt katra atsevišķi. Šis likums mudina komandas censties panākt sinerģiju un maksimāli izmantot komandas kolektīvo potenciālu.

Mantojuma likums: Saskaņā ar mantojuma likumu komandas mantojumu nosaka tās galīgais darbs. Šis likums atgādina komandām, ka to ilgtermiņa reputāciju veidos tas, kā tās pabeigs savus projektus un kā tās rīkosies kā komanda. Koncentrējoties uz augstas kvalitātes darba izpildi un pozitīvas komandas kultūras uzturēšanu, komandas var nodrošināt, ka tās atstāj paliekošu mantojumu.

Nobeigumā jāsecina, ka 17 komandas darba likumi ir vērtīgs pamats, lai izprastu galvenos faktorus, kas veicina efektīvu komandas darbu. Piemērojot šos principus, komandas var uzlabot savu sniegumu, efektīvāk sasniegt mērķus un veidot pozitīvu un saliedētu komandas kultūru. Neatkarīgi no tā, vai esat vadītājs, kas vēlas izveidot spēcīgu komandu, vai komandas biedrs, kas vēlas veicināt savas komandas panākumus, šie likumi var kalpot kā ceļvedis, lai ar komandas darbu sasniegtu izcilību.

Iemesli, kāpēc šie principi ir svarīgi:

 • Šie principi sniedz skaidru un visaptverošu sistēmu, lai izprastu galvenos faktorus, kas veicina efektīvu komandas darbu.
 • Piemērojot šos principus, komandas var uzlabot savu sniegumu un efektīvāk sasniegt savus mērķus.
 • Šie principi var palīdzēt komandām veidot pozitīvu un saliedētu komandas kultūru, kas var palielināt motivāciju un apmierinātību.
 • Šos principus var piemērot visdažādākajām komandām un kontekstiem, tāpēc tie ir vērtīgs resurss jebkurai organizācijai, kas vēlas uzlabot komandas darbu.

Veidi, kā iekļaut šos principus:

 • Sāciet, iepazīstoties ar 17 komandas darba likumiem un padomājiet, kā tie attiecas uz jūsu komandu.
 • Identificējiet jomas, kurās jūsu komanda varētu gūt labumu no šo principu piemērošanas, un apsveriet, kā tos iekļaut komandas praksē un procesos.
 • Mudiniet komandas locekļus domāt par šiem principiem un to, kā viņi var tos piemērot savā darbā.
 • Apsveriet iespēju ieviest rīkus vai procesus, kas palīdzētu jūsu komandai sekot līdzi progresam un novērtēt panākumus, jo tas var palīdzēt veicināt atbildību un motivāciju.
 • Informējiet komandu par šo principu nozīmi un veiciniet atklātu diskusiju par to, kā tos var piemērot, lai uzlabotu komandas darbu.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>