January 19

0 comments

Kā atrast līdzsvarotu dzīvi – brīvo laiku, veselību un finanses?

By Māris Žunda

January 19, 2023


Kā cilvēks, kurš personīgi ir cīnījies ar finansiālo nedrošību un nemitīgi meklējis veidus, kā gūt pasīvus un arī aktīvus ienākumus, es saprotu šīs tēmas nozīmi savā dzīvē un arī savos klientos kā finanšu veselības aspektu. Nekas tā nesamazina stresu kā 6 mēnešu uzkrājumi savā bankas kontā vai bizness, kas ir neatkarīgs, starptautisks un dažādos pasaules reģionos. Tāpat kā daudzi, arī es esmu pavadījis neskaitāmas stundas, pētot un mēģinot atrast labākos veidus, kā radīt drošu finansiālo nākotni sev un savai apkārtējai videi. Šis ceļojums nav bijis viegls, un es šajā ceļā esmu saskāries ar daudzām neveiksmēm un šķēršļiem, kas vēl pozitīvi turpinās. Taču, pateicoties tam visam, esmu guvis vērtīgas atziņas par finanšu pratības, budžeta plānošanas, uzkrājumu veidošanas un ieguldīšanas nozīmi. Es vēlos dalīties šajās atziņās ar Tevi un palīdzēt audzēt šo pratību uz kuru pats arī tiecos. Pievienojieties man šajā ceļojumā, lai kopā iepazītu pasīvo ienākumu un finansiālās veselības pasauli. Rakstā meklē saiti uz vebināru, bet ja uzreiz jau gribi pieteikties, tad saite ir te.

Ievads:

Pasīvie ienākumi ir tēma, kurai pēdējos gados tiek pievērsta liela uzmanība, un tam ir pamatots iemesls. Pasīvo ienākumu plūsmas ļauj cilvēkiem gūt ienākumus, aktīvi nestrādājot, lai tos gūtu, un dod viņiem brīvību nodarboties ar citām kaislībām un interesēm. Tomēr pasīvo ienākumu jēdziens daudziem cilvēkiem var šķist pārņemošs un mulsinošs. Tāpēc esmu izveidojis šo bloga ierakstu un gaidāmo vebināru, lai demistificētu pasīvos ienākumus un sniegtu jums praktiskas stratēģijas to sasniegšanai.

Šajā bloga ierakstā apspriedīsim pasīvo ienākumu definīciju, dažādas stratēģijas to sasniegšanai un to, cik svarīgi ir pareizi domāt un ievērot pareizos paradumus, lai nodrošinātu finanšu veselību.

Šī bloga raksta beigās jūs labāk sapratīsiet pasīvos ienākumus un pasākumus, ko varat veikt, lai tos sasniegtu. Vebināra dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un sazināties ar finanšu ekspertiem, lai gūtu dziļāku izpratni par šo tēmu.

Neatkarīgi no tā, vai jūs tikai sākat savu finanšu ceļojumu vai meklējat veidus, kā uzlabot savu pašreizējo situāciju, šis bloga ieraksts un vebinārais ir domāts tieši jums. Pievienojieties mums, lai kopā izpētītu pasīvo ienākumu un finanšu veselības pasauli.

Pasīvo ienākumu definīcija:

Pasīvie ienākumi tiek definēti kā ienākumu veids, kas tiek gūti no ieguldījuma vai uzņēmējdarbības uzņēmuma, indivīdam maz vai nemaz nepārtraukti iesaistoties. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad ir veiktas sākotnējās pūles vai ieguldījums, ienākumi turpina nākt bez nepieciešamības aktīvi strādāt vai pielikt pūles.

Pastāv daudz dažādu pasīvo ienākumu veidu, piemēram, daži piemēri:

 • Ieguldījumu ienākumi, piemēram, dividendes no akcijām vai procenti no obligācijām.
 • Nomas ienākumi, piemēram, īpašuma vai aprīkojuma izīrēšana.
 • Ienākumi no uzņēmējdarbības, piemēram, autoratlīdzība par grāmatu vai produktu pārdošana e-komercijas veikalā.
 • Tiešsaistes ienākumi, piemēram, no partnermārketinga, sponsorēta satura vai tiešsaistes kursiem.

Pasīvo ienākumu priekšrocības ir daudzas. Tie ļauj cilvēkiem gūt ienākumus, aktīvi nestrādājot, lai tos gūtu, un dod brīvību nodarboties ar citām kaislībām un interesēm. Pasīvie ienākumi var arī palīdzēt veidot drošāku finansiālo nākotni, nodrošinot stabilu ienākumu plūsmu, kas nav atkarīga no viena avota. Turklāt, gūstot pasīvos ienākumus, cilvēki var labāk kontrolēt savu laiku un var brīvi nodarboties ar sev tīkamām lietām.

Pasīvie ienākumi ir vēlams ienākumu gūšanas veids, jo tie ir mazāk riskanti nekā aktīvie ienākumi, kas tiek gūti, sniedzot pakalpojumus vai strādājot par algu, tie var nodrošināt drošāku finansiālo nākotni un dod cilvēkiem lielāku kontroli pār savu laiku un brīvību īstenot savas kaislības.

Kāpēc tas ir svarīgi, kādi ir pasīvo ienākumu tēmas sāpīgie punkti?

Pasīvie ienākumi ir svarīgi, jo tie var nodrošināt drošāku finansiālo nākotni un dot cilvēkiem lielāku kontroli pār savu laiku un brīvību īstenot savas kaislības. Tomēr ar pasīvo ienākumu tēmu ir saistīti arī vairāki sāpju punkti.

Viens no sāpīgajiem punktiem ir izpratnes un zināšanu trūkums par pasīvajiem ienākumiem. Daudzi cilvēki nav pazīstami ar pasīvo ienākumu jēdzienu un, iespējams, nezina, kā tos sasniegt. Tas var pārsteigt un atturēt tos, kuri tikai sāk pētīt šo tēmu.

Vēl viena sāpīga problēma ir pastāvīgu vai uzticamu ienākumu plūsmu trūkums. Pasīvo ienākumu plūsmas var būt neprognozējamas un var nenodrošināt stabilu ienākumu plūsmu. Tas var apgrūtināt cilvēku finanšu nākotnes plānošanu un budžeta plānošanu.

Vēl viena sāpīga problēma ir sākotnējie ieguldījumi, kas nepieciešami, lai izveidotu pasīvo ienākumu plūsmu. Daudzas pasīvo ienākumu iespējas prasa ievērojamus sākotnējos ieguldījumus, un tas var būt būtisks šķērslis tiem, kam nav pietiekamu finanšu līdzekļu ieguldījumiem.

Visbeidzot, dažiem cilvēkiem sāpīgs jautājums ir arī kontroles trūkums. Pasīvās ienākumu plūsmas bieži vien prasa, lai indivīds paļautos uz ārējiem faktoriem, piemēram, tirgus apstākļiem, tehnoloģijām vai citiem aspektiem, kurus viņš nevar kontrolēt.

Ir svarīgi apzināties šos sāpju punktus, lai indivīdi varētu pieņemt pamatotus lēmumus par savām finansēm un lai viņiem būtu reālistiskas cerības par pasīvo ienākumu potenciālu. Šo sāpju punktu pārvarēšanai var būt noderīga arī profesionālas palīdzības vai ieteikumu meklēšana.

Stratēģijas pasīvo ienākumu gūšanai:

Pastāv daudz dažādu pasīvo ienākumu gūšanas stratēģiju, un jums piemērotākā stratēģija būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem, mērķiem un riska tolerances. Dažas no izplatītākajām stratēģijām ir šādas:

 • Ieguldījumi akcijās: Šī stratēģija ietver uzņēmumu akciju iegādi un dividenžu vai kapitāla pieauguma gūšanu, kad akciju cena palielinās. Šīs stratēģijas plusi ir iespējami lieli ienākumi un iespēja ieguldīt dažādos uzņēmumos. Pie mīnusiem pieskaitāmi risks zaudēt naudu, ja akciju cena samazinās, un nepieciešamība labi pārzināt akciju tirgu un atsevišķas akcijas.
 • Īres īpašumi: Šī stratēģija ietver īpašuma iegādi un izīrēšanu īrniekiem. Šīs stratēģijas plusi ir ilgtermiņa nomas ienākumu potenciāls un īpašuma vērtības pieauguma potenciāls. Pie mīnusiem pieskaitāma vajadzība pēc ievērojamiem sākotnējiem ieguldījumiem, brīvas platības risks un nepieciešamība pēc pastāvīgas pārvaldības.
 • Tiešsaistes uzņēmumi: Šī stratēģija ietver tiešsaistes uzņēmējdarbības, piemēram, e-komercijas veikala vai tiešsaistes kursu, izveidi un vadīšanu. Šīs stratēģijas plusi ir potenciāli liela ienākumu plūsma, iespēja sasniegt globālu auditoriju un iespēja automatizēt daudzus uzdevumus. Pie mīnusiem var minēt nepieciešamību pēc ievērojamiem sākotnējiem ieguldījumiem, pastāvīgas pārvaldības nepieciešamību un konkurences risku.
 • Ieguldījumi fondos: Šī stratēģija ietver ieguldījumus fondā, kas apvieno vairāku ieguldītāju naudu un iegulda to dažādos aktīvos, piemēram, akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā vai citās ieguldījumu iespējās. Šīs stratēģijas plusi ir profesionāla pārvaldība, diversifikācija un iespēja ieguldīt aktīvos, kurus tiešā veidā ieguldīt var būt grūti vai dārgi. Pie mīnusiem var pieskaitīt ar fonda pārvaldību saistītās maksas un to, ka peļņa no ieguldījuma var būt mazāka nekā tad, ja indivīds ieguldītu aktīvos tieši.

Svarīgi atzīmēt, ka ienākumu plūsmu diversifikācija ir ļoti svarīga, lai samazinātu zaudējumu risku un nodrošinātu stabilu ienākumu plūsmu. To var panākt, veicot ieguldījumus dažāda veida aktīvos vai ienākumu plūsmās. Diversifikācijas piemēri var būt ieguldījumi akcijās un īres īpašumos vai e-komercijas veikala un tiešsaistes kursu uzturēšana. Diversificējot ienākumu plūsmas, jūs varat samazināt zaudējumu risku un nodrošināt stabilu ienākumu plūsmu.

Finanšu veselībai nepieciešamais domāšanas veids un ieradumi:

Pareiza domāšana un paradumi ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu finansiālo veselību. Finanšu pratība, budžeta plānošana, uzkrājumi un ieguldījumi ir galvenie finanšu veselības sasniegšanas elementi.

Finanšu pratība ir izpratne par to, kā darbojas nauda, tostarp par to, kā to pārvaldīt, taupīt, ieguldīt un palielināt. Tā ļauj cilvēkiem pieņemt apzinātus lēmumus par savu naudu un sasniegt savus finanšu mērķus. Budžeta plānošana, kas ir naudas tērēšanas plāna izveides process, arī ir viens no galvenajiem finanšu veselības paradumiem. Tas palīdz cilvēkiem sekot līdzi saviem izdevumiem un nodrošināt, ka viņi dzīvo saskaņā ar saviem līdzekļiem.

Vēl viens svarīgs finanšu veselībai svarīgs ieradums ir uzkrājumu veidošana. Atliekot malā daļu no ienākumiem, cilvēki var izveidot avārijas fondu, kas var nodrošināt drošības spilvenu neparedzētu izdevumu gadījumā. Tas var arī palīdzēt samazināt patēriņa parādu un ar tiem saistīto procentu maksājumu nepieciešamību.

Ieguldījumi ir vēl viens svarīgs finanšu veselības paradums. Ieguldot naudu, cilvēki laika gaitā var palielināt savu bagātību un sasniegt savus ilgtermiņa finanšu mērķus.

Dzīvot saskaņā ar saviem līdzekļiem, izvairīties no patēriņa parādiem un veidot ārkārtas fondus – tie visi ir galvenie finanšu veselības paradumi. Dzīvojot zem saviem līdzekļiem, cilvēki var samazināt savus izdevumus un palielināt savus uzkrājumus. Izvairīšanās no patēriņa parādiem var palīdzēt samazināt procentu maksājumus un ar tiem saistīto stresu. Avārijas fonds var nodrošināt rezervi neparedzētu izdevumu gadījumā un var palīdzēt samazināt patēriņa parādu nepieciešamību.

Kopumā, lai gūtu finansiālus panākumus, ļoti svarīgi ir pareizi domāt un ievērot pareizos finanšu veselības paradumus. Finanšu lietpratība, budžeta plānošana, taupīšana, ieguldīšana, dzīvošana saskaņā ar saviem līdzekļiem, izvairīšanās no patēriņa parādiem un avārijas fonda veidošana ļauj cilvēkiem laika gaitā palielināt savu bagātību un sasniegt ilgtermiņa finanšu mērķus.

Reģistrēties: Vebināram

Nenokavē iespēju uzzināt par stratēģijām un paradumiem, kā gūt pasīvus ienākumus un finansiālu veselību. Piesakies šim tuvojošajam vebināram, kurā tiks padziļināti aplūkota šī tēma un sniegti īstenojami soļi, lai Tu varētu sākt savu ceļojumu pretī finansiālajai brīvībai. Reģistrējieties uz vebināru saitē vai zemāk. Saņem atbildes uz saviem jautājumiem.

Secinājums:

Noslēgumā jāsecina, ka pasīvie ienākumi ir tēma, kas ir ļoti svarīga, lai sasniegtu finansiālo brīvību un drošību. Šajā bloga ierakstā sniegts pārskats par to, kas ir pasīvie ienākumi, par dažādām stratēģijām to sasniegšanai un par to, cik svarīgi ir pareizi domāt un ievērot pareizos paradumus, lai nodrošinātu finansiālo veselību. Protams, ka tas ir ievads, bet tieši ar šo arī gribu sākt.

Gaidāmajā vebinārā būs iespēja padziļināti iedziļināties šajā tēmā, uzdot jautājumus un uzklausīt manu pieredzi un redzējumu šajā aspektā. Apmeklējot vebināru, Tev būs iespēja uzzināt par stratēģijām un ieradumiem pasīvo ienākumu un finanšu veselības sasniegšanai.

Ir svarīgi atcerēties, ka pasīvo ienākumu gūšana nav universāls risinājums, un tas būs atkarīgs no jūsu individuālajiem apstākļiem, mērķiem un riska tolerances. Ienākumu plūsmu dažādošana un pareizs domāšanas veids un ieradumi finanšu veselībai palīdzēs samazināt zaudējumu risku un nodrošināt stabilu ienākumu plūsmu.

Aicinu Tevi rīkoties un reģistrēties vebināram, lai sāktu savu ceļu uz finansiālo brīvību un drošību. Uzlabojot savu finansiālo veselību un izpētot pasīvo ienākumu iespējas, Tu vari radīt drošāku finansiālo nākotni sev un savai ģimenei.

Papildu resursi:

 1. Robert Kiyosaki “Bagāts tētis, nabags tētis” “Šī klasiskā grāmata sniedz vispusīgu izpratni par atšķirībām starp aktīviem un pasīviem un par to, kā, ieguldot aktīvos, gūt pasīvus ienākumus.
 2. JL Collins “The Simple Path to Wealth” – šī grāmata sniedz soli pa solim izstrādātu ceļvedi, kā sasniegt finansiālo neatkarību un uzkrāt bagātību, ieguldot līdzekļus zemu izmaksu indeksfondos.
 3. Dave Ramsey “The Total Money Makeover” – šajā grāmatā sniegti praktiski un praktiski padomi, kā sasniegt finansiālu veselību, tostarp budžeta plānošanu, taupīšanu un parādu samazināšanu.
 4. Bendžamins Grehems (Benjamin Graham) “The Intelligent Investor” – šī grāmata tiek uzskatīta par klasisku rokasgrāmatu par vērtības ieguldījumiem un sniedz visaptverošu izpratni par to, kā analizēt akcijas un obligācijas ilgtermiņa ieguldījumiem.
 5. Tim Ferriss “The 4-Hour Work Week” (4 stundu darba nedēļa) – šajā grāmatā sniegts plāns, kā izvairīties no 9-5 stundu darba un izveidot brīvības dzīvesveidu, izmantojot pasīvo ienākumu plūsmas.
 6. Chelsea Fagan un Lauren Ver Hage “The Financial Diet” – šī grāmata sniedz jaunu skatījumu uz personīgajām finansēm un praktiskus padomus par budžeta veidošanu, uzkrājumiem un ieguldījumiem.
 7. “Smart Passive Income” podkāsts – Pat Flynn vadītais podkāsts sniedz intervijas un stratēģijas veiksmīga tiešsaistes biznesa veidošanai un pasīvo ienākumu gūšanai.
 8. “Choose FI” podcast – Brad Barrett un Jonathan Mendonsa vadītāji šajā podkastā piedāvā stratēģijas un iedvesmu finansiālās neatkarības sasniegšanai un bagātības veidošanai, izmantojot pasīvos ienākumus.
 9. “The Mad Fientist” tīmekļa vietne – šajā tīmekļa vietnē ir sniegta bagātīga informācija un resursi, lai sasniegtu finansiālo neatkarību un veidotu bagātību, izmantojot pasīvo ienākumu plūsmas.
 10. Tīmekļa vietne “Mr. Money Mustache” – šajā tīmekļa vietnē sniegts unikāls skatījums uz personīgajām finansēm un praktiski padomi, kā sasniegt finansiālo neatkarību un dzīvot taupīgu, bet pieticīgu dzīvesveidu.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>