July 31

0 comments

Kā pārvarēt nabadzības domāšanas veidu audzējot iespējas un labklājību?

By Māris Žunda

July 31, 2023


Nabadzības domāšanas veids ir psiholoģisks stāvoklis, kad cilvēki uzskata, ka viņu ekonomiskie apstākļi lielā mērā ir iepriekš noteikti un nav kontrolējami. Šāds domāšanas veids var būt būtisks šķērslis personīgajai izaugsmei un finansiālajiem panākumiem, bieži vien izraisot bezcerības sajūtu, zemu pašvērtējumu un ierobežotus centienus. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka nabadzības domāšanas veids nav pastāvīgs stāvoklis, un ar pareizu domāšanas veidu un stratēģijām var atbrīvoties no tās ierobežojumiem un izveidot ceļu uz pilnvērtību un labklājību. Šajā reizē es aplūkošu nabadzības domāšanas veida jēdzienu un apkopošu praktiskus padomus, kā to pārvarēt, lai dzīve kļūtu pilnvērtīgāka un pārtikušāka. Vai tas izdosies tik viegli? Nezinu!

Izpratne par nabadzīgo domāšanu:

Sliktā domāšanas veida pamatā ir negatīvi uzskati par naudu, panākumiem un savu vērtību. Cilvēki ar šādu domāšanas veidu var pastāvīgi koncentrēties uz nepietiekamību, jūtoties apstākļu ieslodzījumā un uzskatot, ka iespējas ir ierobežotas vai to nav. Šīs domas var radīt pašizpildāmu pravietojumu, jo tās var atturēt cilvēkus no izglītības, karjeras attīstības vai uzņēmējdarbības centieniem.

Nabadzības domāšanas veida kopējās pazīmes:

 1. Bailes no neveiksmes: Personas ar nabadzības domāšanas veidu bieži baidās no neveiksmes, tāpēc izvairās no riska uzņemšanās vai iespēju izmantošanas, kas potenciāli varētu novest pie panākumiem.
 2. Ierobežots redzējums: Nabadzības domāšanas veids ierobežo indivīdu spēju redzēt tālāk par savu pašreizējo situāciju, tādējādi apgrūtinot iespēju iztēloties labāku nākotni.
 3. Ārējo faktoru vainošana: Cilvēki ar nabadzības domāšanas veidu ir tendēti vainot ārējos faktorus, piemēram, ekonomiku vai audzināšanu, par savām finansiālajām grūtībām, tā vietā, lai uzņemtos atbildību par savu rīcību un lēmumiem.
 4. Mentalitāte, kas balstīta uz nepietiekamību: Mentalitāte: Cilvēks ir piesaistīts trūkumam un nepietiekamībai, kas izraisa nepatiku pret naudas tērēšanu vai ieguldījumiem personīgajā izaugsmē.
 5. Negatīvs sevis tēls: Zems pašvērtējums un pārliecība par savu nekompetenci var vēl vairāk nostiprināt nabadzības domāšanas veidu.

Atbrīvoties no nabadzības domāšanas veida:

 1. Pašapziņa: Pirmais solis nabadzības domāšanas veida pārvarēšanā ir apzināties tā klātbūtni savā dzīvē. Pārdomājiet savus uzskatus un attieksmi pret naudu, panākumiem un pašvērtību. Esiet godīgi pret sevi par visām sevi ierobežojošām domām, kas jums varētu būt.
 2. Apstrīdiet ierobežojošos uzskatus: Kad esat apzinājis ierobežojošos uzskatus, apstrīdiet tos, sniedzot pierādījumus par pretējo. Meklējiet piemērus par cilvēkiem, kuri ir pārvarējuši līdzīgus apstākļus un guvuši panākumus. Tas var mainīt jūsu perspektīvu un atvērt prātu jaunām iespējām.
 3. Izglītība un prasmju attīstīšana: Ieguldiet savā izglītībā un prasmēs. Zināšanas ir spēcīgs instruments, lai atbrīvotos no nabadzības domāšanas un radītu personīgās izaugsmes iespējas.
 4. Mērķu izvirzīšana: Izvirziet sev skaidrus un reālus mērķus. Sadaliet tos praktiskos soļos un atzīmējiet katru sasniegto pavērsienu. Tas palīdzēs vairot pārliecību un motivāciju.
 5. Apkārt sevi ar pozitīvismu: Aplenciet sevi ar cilvēkiem, kuri atbalsta jūsu mērķus un pozitīvi raugās uz dzīvi. Pozitīva ietekme var iedrošināt un iedvesmot jūs pārvarēt izaicinājumus.
 6. Praktizējiet pateicību: Koncentrējieties uz pozitīvajām lietām savā dzīvē un katru dienu praktizējiet pateicību. Tas var palīdzēt pārorientēt uzmanību no tā, kā jums trūkst, uz to, kas jums ir, veicinot pārpilnāku domāšanu.
 7. Riskējiet apdomīgi: Pieļaujiet aprēķinātus riskus un uzskatiet neveiksmes par iespēju mācīties un augt. Bieži vien veiksmīgākie cilvēki ir piedzīvojuši neveiksmes, bet neatlaidīgi turpinājuši savu darbu.

Nabadzības domāšanas veida pārvarēšana nav vienas dienas process, taču ar apņēmību un perspektīvas maiņu ir iespējams atbrīvoties no tā ierobežojumiem. Kultivējiet ticību sev, izmantojiet iespējas un veiciet aktīvus pasākumus personīgās un finansiālās izaugsmes virzienā. Atcerieties, ka domāšanai ir izšķiroša nozīme jūsu realitātes veidošanā, un, pieņemot spēcinošu skatījumu, jūs varat bruģēt ceļu uz pārtikušu un pilnvērtīgāku dzīvi.

Izpratne par nabadzības domāšanas veida pamatcēloņiem:

Bieži vien nabadzības domāšanas veida pamatā ir agrīna pieredze un sociālie priekšnoteikumi. Izaugsme finansiālu grūtību vidē vai pieredzētās finansiālās grūtības ģimenē var veidot indivīda uzskatus par naudu un panākumiem. Turklāt sabiedrības normas un plašsaziņas līdzekļos sniegtais veiksmes un bagātības atspoguļojums var veicināt nepietiekamības sajūtu un pārliecību, ka labklājība ir nesasniedzama. Lai novērstu cēloņus, ir svarīgi atzīt, ka nabadzības domāšanas veids ir iemācīta uzvedība, nevis iedzimta iezīme. Izprotot tās izcelsmi, cilvēki var strādāt, lai pārveidotu savus domāšanas modeļus un uzskatus.

Attīstīt pārpilnības domāšanas veidu:

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā pārvarēt nabadzības domāšanas veidu, ir izkopt pārpilnības domāšanas veidu. Pārpilnības domāšanas veids ir pārliecība, ka ikvienam ir pieejamas neierobežotas iespējas, resursi un iespējas. Šeit ir daži paņēmieni, kā veicināt pārpilnības domāšanas veidu:

 1. Vizualizācija: Vizualizējiet nākotni, kurā esat sasniedzis savus mērķus un dzīvojat pārtikušu dzīvi. Iesaistiet visas savas maņas, lai vizualizācija būtu spilgtāka un emocionāli piesātināta.
 2. Afirmācijas: Izveidojiet pozitīvas afirmācijas, kas apšauba un aizstāj negatīvos uzskatus. Atkārtojiet šīs afirmācijas katru dienu, lai zemapziņā nostiprinātu jaunos spēcinošos uzskatus.
 3. Pateicības žurnāls: Veidojiet pateicības žurnālu un regulāri pierakstiet lietas, par kurām esat pateicīgs. Pateicība novirza jūsu uzmanību no trūkuma uz pārpilnību, palīdzot jums novērtēt to, kas jums ir, un vienlaikus piesaistīt dzīvē vairāk pozitīvisma.
 4. Rīkojieties tā, it kā: Iemiesojiet tādu domāšanas veidu, kāds piemīt cilvēkam, kurš jau ir sasniedzis vēlamos panākumus. Rīkojieties tā, it kā jūs jau dzīvotu šajā realitātē, un jūsu rīcība saskanēs ar jūsu mērķiem.

Finanšu pratības veidošana:

Finanšu pratība ir būtiska prasme, lai atbrīvotos no nabadzības domāšanas veida. Izglītojiet sevi par personīgajām finansēm, budžeta plānošanu, uzkrājumiem, ieguldījumiem un parādu pārvaldību. Izpratne par šiem jēdzieniem ļauj jums pārņemt kontroli pār savu finansiālo situāciju un pieņemt apzinātus lēmumus.

Ieguldiet personīgajā izaugsmē:

Ieguldījumi personīgajā izaugsmē un sevis pilnveidošanā ir galvenais, lai pārvarētu nabadzības domāšanas veidu. Izmantojiet darbseminārus, seminārus, tiešsaistes kursus vai mentoringa programmas, lai apgūtu jaunas prasmes un paplašinātu savas zināšanas. Nepārtraukta prasmju pilnveidošana vairo jūsu pašapziņu un paver durvis jaunām iespējām.

Apkārt sevi ieskaujiet ar panākumiem:

Apkārt jums ir cilvēki, kuri ir sasnieguši panākumus, uz kuriem jūs tiecaties. Tīklošana un saskarsme ar cilvēkiem, kuriem ir pozitīvs skatījums uz dzīvi, var sniegt vērtīgu ieskatu un iedrošinājumu. Esiet atvērti mācīties no viņu pieredzes un gūt iedvesmu no viņu pieredzes.

Pārvarēt neveiksmes:

Strādājot pie tā, lai atbrīvotos no nabadzības domāšanas, neveiksmes ir neizbēgamas. Pieņemiet neveiksmes kā dabisku mācību procesa sastāvdaļu un uzskatiet tās par izaugsmes iespēju. Pārvērtējiet neveiksmes kā mācības, nevis kā iemeslu, lai padotos. Izturība un neatlaidība ir būtiskas īpašības ceļā uz panākumiem.

Vajadzības gadījumā meklējiet profesionālu palīdzību:

Ja konstatējat, ka nabadzības domāšanas veids būtiski ietekmē jūsu garīgo veselību vai personīgo izaugsmi, apsveriet iespēju vērsties pēc palīdzības pie garīgās veselības speciālista vai finanšu konsultanta. Šie speciālisti var sniegt jūsu konkrētajai situācijai pielāgotus ieteikumus un palīdzēt jums izstrādāt personalizētu progresa plānu.

Nabadzības domāšanas veids ir spēcīgs spēks, kas var ierobežot personīgo izaugsmi un potenciālu. Tomēr tas nav nepārvarams šķērslis. Izprotot tās izcelsmi, izkopjot pārpilnības domāšanas veidu, veidojot finanšu pratību un ieguldot personiskajā izaugsmē, cilvēki var atbrīvoties no nabadzības domāšanas veida ierobežojumiem. Pieņemot pozitīvus uzskatus un veicot aktīvus pasākumus, kas vērsti uz pilnvērtības un labklājības veicināšanu, tiks bruģēts ceļš uz pilnvērtīgāku un pārpilnvērtīgāku dzīvi. Atcerieties, ka ceļojums var nebūt viegls, bet ar apņēmību, centību un pozitīvu skatījumu panākumi ir sasniedzami.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>