July 6

0 comments

Pārskata raksts par farmācijas zāļu cenu noteikšanas praksēm Eiropā

By Māris Žunda

July 6, 2024


Farmācijas zāļu cenu noteikšana Eiropā ir sarežģīts un bieži vien necaurspīdīgs process, kas rada ievērojamas atšķirības zāļu pieejamībā un cenās starp dažādām valstīm. Šis pārskats aplūko dažādas prakses un problēmas, kas saistītas ar šo procesu, ieskaitot konfidenciālus līgumus, slepenas atlaides un farmācijas uzņēmumu ietekmi.

Konfidenciāli Līgumi un Slepenas Atlaides Viena no galvenajām problēmām farmācijas zāļu cenu noteikšanā Eiropā ir konfidenciālie līgumi starp farmācijas uzņēmumiem un valdībām. Šie līgumi bieži vien ietver slepenas atlaides, kas padara zāļu cenas necaurspīdīgas. Tas rada situāciju, kurā dažādas valstis maksā atšķirīgas cenas par vienām un tām pašām zālēm, atkarībā no to sarunu spēka un finansiālajām iespējām​ (Investigate Europe)​​ (Investigate Europe)​.

Pacientu Ietekme Šīs slepenās prakses negatīvi ietekmē pacientus, īpaši valstīs ar vājāku ekonomisko stāvokli. Piemēram, pacienti Polijā bija spiesti kolektīvi finansēt dzīvību glābjošas zāles, kas citās ES valstīs bija pieejamas par zemākām cenām. Šāda situācija rada nevienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un medikamentiem Eiropas Savienības ietvaros​ (Investigate Europe)​​ (Reddit)​.

Nodokļu Izvairīšanās un Finanšu Stratēģijas Lielie farmācijas uzņēmumi, piemēram, Bristol-Myers Squibb un Pfizer, bieži izmanto sarežģītas finanšu struktūras un nodokļu paradīzes, lai samazinātu savas nodokļu saistības. Šāda prakse ļauj viņiem pārvietot peļņu uz zemākas nodokļu jurisdikcijām, izvairoties no taisnīgas nodokļu nomaksas valstīs, kurās viņi darbojas. Piemēram, Bristol-Myers Squibb izmantoja “Double Irish” nodokļu shēmu, lai samazinātu savas nodokļu izmaksas, izmantojot divus Īrijas uzņēmumus un izvairītos no nodokļiem​ (Investigate Europe)​.

Nevienlīdzīga Piekļuve Inovatīvām Zālēm Sarunu dinamika un ekonomiskās atšķirības starp Eiropas valstīm rada nevienlīdzīgu piekļuvi inovatīvām zālēm. Bagātākās valstis ar augstāku IKP vai stiprāku sarunu ietvaru var nodrošināt labākas cenas un pieejamību, kamēr nabadzīgākas valstis cīnās ar augstākām izmaksām vai piekļuves trūkumu. Tas rada situāciju, kurā pacienti dažādās valstīs tiek nevienlīdzīgi apstrādāti un diskriminēti veselības aprūpes pieejamības ziņā​ (Investigate Europe)​​ (Reddit)​.

Secinājumi Šī pārskata ietvaros ir skaidri redzams, ka farmācijas zāļu cenu noteikšanas prakses Eiropā ir dziļi problemātiskas un veicina nevienlīdzību starp valstīm un pacientiem. Lai nodrošinātu taisnīgāku un caurspīdīgāku sistēmu, ir nepieciešami stingrāki regulējumi un lielāka caurspīdība sarunu procesos. Tas palīdzētu nodrošināt, ka visi Eiropas pilsoņi var piekļūt nepieciešamajām zālēm par pieņemamām cenām, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas valsts ekonomiskās situācijas.

Papildinformāciju un pilnu ziņojumu varat atrast Investigate Europe mājaslapā​ (Investigate Europe)​​ (Investigate Europe)​​ (Investigate Europe)​.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>