December 10

0 comments

No elpas līdz zīmuļa strīpai: aicinājums izteikt elpošanas vīzijas priekš grāmatas

By Māris Žunda

December 10, 2023


Sveicinu visus elpošanas entuziastus un garīgo pieredžu pētniekus un meklētājus. Ar prieku paziņoju par neparastu projektu, kura mērķis ir apvienot dziļo pieredzi, kas gūta elpošanas sesijās, ar stāstīšanas un vizuālās mākslas elementiem. Es plānoju izveidot grāmatu, kurā būs iekļauti 100 vērtīgi stāsti un mācības, kas izriet no dziļiem elpošanas ceļojumiem (elpošanas ceremonijām, nometnēm, braucieniem) un vīzijām, kuras piedzīvotas elpošanas sesiju laikā, un to papildinās 100 satriecoši, mākslinieciski un grafiski atveidoti vizuāli attēli.

Elpošanas vingrinājumi nav tikai prakse, tie ir vārti uz pašizpausmi un garīgiem meklējumiem. Gadu gaitā, strādājot par elpošanas treneri, esmu pieredzējis, kā neskaitāmi cilvēki uzsāk transformējošus ceļojumus, atklājot atziņas un vīzijas, kas ir gan personiskas, gan universāli rezonējošas. Šīs grāmatas mērķis ir iemūžināt šo pieredžu būtību, pārvēršot tās stāstos un vizuālajā mākslā, kas var iedvesmot un apgaismot citus.

Kā jūs varat piedalīties?

Es aicinu ikvienu, kurš elpošanas nodarbību laikā ir piedzīvojis dziļas vīzijas vai guvis vērtīgas mācības, dalīties ar mums savos stāstos. Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis praktizētājs vai elpošanas pasaules jaunpienācējs, jūsu pieredze ir vērtīga un no tās ir ko mācīties.

Kāpēc dalīties?

Dalīšanās ar personiskajām pieredzēm no elpošanas sesijām var būt nozīmīga gan dalībniekiem, gan tiem, kuri šīs pieredzes lasa vai uzzina par tām citā veidā. Šeit ir daži iemesli, kāpēc cilvēkiem varētu būt vērtīgi dalīties ar savu pieredzi:

 1. Savstarpējā Atbalsta un Kopienas Veidošana: Dalīšanās veicina kopienas sajūtu un savstarpējo atbalstu. Dalībnieki, kuri dalās, var justies savienoti ar citiem, kuriem ir līdzīgas pieredzes, radot tādējādi dziļāku izpratni un empātiju.
 2. Personiskās Izzināšanas un Augšanas Veicināšana: Rakstot un daloties ar savām pieredzēm, cilvēki var labāk izprast un apzināties savas personīgās izaugsmes un transformācijas procesu. Tas var palīdzēt viņiem atklāt jaunas personības šķautnes un mācību brīžus.
 3. Inspirācijas Sniegšana Citiem: Stāsti par personiskajām pieredzēm var iedvesmot un sniegt jaunu skatījumu citiem cilvēkiem, kuri meklē ceļus savai personiskajai un garīgajai attīstībai. Tā ir iespēja dalīties ar pozitīviem pārmaiņu un pašatklāsmes piemēriem.
 4. Terapeitiskais Efekts: Rakstīšana un stāstu dalīšanās var būt terapeitisks process, palīdzot cilvēkiem apstrādāt un izprast savas pieredzes. Tas var būt veids, kā emocionāli un intelektuāli pārstrādāt piedzīvoto.
 5. Kultūras un Dziļāku Izpratņu Veidošana: Dalīšanās var palīdzēt radīt dziļāku izpratni par dažādām elpošanas tehnikām un to ietekmi uz cilvēka prātu un garu. Tas var arī veicināt kultūras apmaiņu, jo dažādi cilvēki dalās ar savām unikālajām pieredzēm no dažādām pasaules daļām.
 6. Mācību un Izglītības Avots: Šādi stāsti var kalpot kā mācību un izglītības avots tiem, kas interesējas par elpošanas praksēm un to ietekmi. Tā ir iespēja mācīties no citu pieredzes un atklājumiem.
 7. Misijas un Jēgas Radīšana: Dalīšanās var dot cilvēkiem sajūtu, ka viņu pieredze ir svarīga un ka tā var kalpot lielākam mērķim, palīdzot citiem un veicinot kopēju labklājību.
 8. Atklājumu un Jaunu Perspektīvu Iegūšana: Caur šīm pieredzēm var tikt atklātas jaunas perspektīvas un dzīves mācības, kas var būt noderīgas gan pašam dalībniekam, gan tiem, kas lasa vai uzzina par šīm pieredzēm.

Dalīšanās ar šīm pieredzēm var būt nozīmīga un bagātinoša gan personīgajā, gan sabiedriskajā līmenī, veicinot pašizziņu, kopienas sajūtu un dziļāku izpratni par cilvēka prāta un garīgās pasaules sarežģītību.

Ko es meklēju:

 • Jūsu stāsts: Īss stāsts par jūsu visspilgtāko redzējumu vai atziņu, kas gūta elpošanas sesijas laikā. Tas varētu būt kāds apgaismības mirklis, ceļojums jūsu zemapziņā vai vizuāla pieredze, kas atstājusi uz jums paliekošu iespaidu.
 • Atļauja vizualizēt: Daloties ar savu stāstu, jūs sniedzat mums radošo atļauju interpretēt un pārveidot jūsu pieredzi unikālā vizuālās mākslas darbā, kas tiks iekļauts grāmatā līdzās jūsu stāstam.

Kā iesniegt savu stāstu:

 • Uzrakstiet savas pieredzes kopsavilkumu 300-1000 vārdos.
 • Nosūtiet savu stāstu uz e-pasta adresi maris@mariszunda.com.
 • Pievienojiet savu vārdu (vai pseidonīmu, ja vēlaties palikt anonīms, vai tikai vārdu) un īsu aprakstu par savu pieredzi ar elpošanas darbu.

Kur un Kā Tiks Veidoti Stāsti Mūsu Grāmatai

Mūsu unikālā grāmata, kas apvienos elpošanas sesiju pieredzes stāstus un to vizualizācijas, tiks veidota, izmantojot dažādas elpošanas prakses, ko es vadu. Lūk, kā tas notiks:

 1. Nometnēs un Festivālos: Ikreiz, kad vadu sesiju lielākos pasākumos, piemēram, nometnēs vai festivālos, dalībnieki tiks aicināti dalīties ar saviem stāstiem. Šīs ir ideālas vietas, kur cilvēki varētu piedzīvot dziļas un nozīmīgas vizualizācijas, jo šādās vidēs bieži vien valda atvērtība un kopieniskums.
 2. Individuālās Sesijās: Arī individuālajās sesijās, kur es strādāju tieši ar klientu, tiks radīta iespēja dalīties stāstos. Šeit piedzīvotās vizualizācijas bieži ir ļoti personiskas un spēcīgas, kas var dot bagātīgu materiālu grāmatai.
 3. Grupu Sesijās: Grupu sesijas piedāvā unikālu enerģiju un savstarpējās ietekmes momentus, kas var veicināt dziļas un iedvesmojošas vizualizācijas. Pēc šādām sesijām es mudināšu dalībniekus dalīties ar savām pieredzēm.
 4. Aicinājums Dalīties: Katrā sesijā, neatkarīgi no tās formāta, es skaidri un aicinoši informēšu dalībniekus par mūsu grāmatas projektu un par to, kā viņu stāsti un zīmējumi var kļūt par tās sastāvdaļu. Tiks skaidrots, ka dalīšanās ir brīvprātīga, un ka katrs stāsts ir vērtīgs.
 5. Droša un Atbalstoša Vide: Es nodrošināšu, ka dalīšanās notiek drošā un atbalstošā vidē, kur katrs var justies brīvi izteikt savas pieredzes dziļumu un nozīmi.
 6. Stāstu Apstrāde: Pēc sesijām es personīgi apstrādāšu katru stāstu, saglabājot tā būtību un vienlaikus pielāgojot to grāmatas formātam. Es arī sazināšos ar dalībniekiem, ja nepieciešama papildus informācija vai skaidrojums.

Kā tiks izveidoti zīmējumi?

Vizualizācijas elpošanas sesiju zīmējumu radīšanas process ir unikāls introspektīvas pieredzes un mākslinieciskās izteiksmes apvienojums. Lūk, kā tas notiks:

 1. Vadīta elpošanas sesija: Katra sesija sāksies ar vadītu elpošanas vingrinājumu. Kā elpošanas vadītājs es jūs vadīšu pa tehnikām, kas paredzētas, lai veicinātu dziļu relaksāciju un atvērtu durvis uz jūsu zemapziņu. Šeit veidojas jūsu iekšējās vīzijas un ceļojumi.
 2. Vizualizācijas fāzes uzsākšana: Kad jūs sasniegsiet dziļas relaksācijas un paaugstinātas apziņas stāvokli, jūs tiksiet mudināts ļaut savai iztēlei brīvi vaļu. Šī ir vizualizācijas fāze, kurā jūs, iespējams, redzēsiet spilgtus attēlus, krāsas, rakstus vai pat stāstu ainas savā prātā.
 3. Pāreja uz zīmēšanu: Pēc elpošanas vingrinājuma, kamēr vīzijas vēl ir svaigas jūsu prātā, jūs pāriet uz zīmēšanas fāzi. Šajā posmā jūs iedzīvināsiet savus iekšējos pārdzīvojumus uz papīra.
 4. Mākslinieciskā brīvība: Lai piedalītos, jums nav jābūt apmācītam māksliniekam. Šeit runa ir par izpausmi, nevis pilnību. Izmantojiet krāsas, formas, līnijas vai jebko, kas šķiet piemērots jūsu redzējumam. Mērķis ir iemūžināt savas pieredzes būtību, kā jūs to uztvērāt.
 5. Vadība un atbalsts: Zīmēšanas procesa laikā es būšu pieejams, lai sniegtu norādījumus un atbalstu. Ja jums ir grūtības pārtulkot savu redzējumu uz papīra, es varu sniegt ieteikumus un palīdzēt atrast veidus, kā izteikt redzēto un izjusto.
 6. Dalīšanās un pārdomas: Pēc zīmēšanas sesijas būs iespēja tiem, kuri vēlēsies dalīties ar saviem zīmējumiem un pastāstīt par savu pieredzi. Šī dalīšanās nav obligāta, bet tā var būt spēcīgs veids, kā padziļināt izpratni par savu un citu pieredzi.
 7. Galīgo mākslas darbu izveide: Jūsu radītie zīmējumi būs pamats mūsu grāmatas vizuālajam noformējumam. Šie neapstrādātie, autentiskie jūsu vīziju atveidojumi tiks iekļauti vai nu tieši, vai arī izmantoti kā iedvesma profesionāliem māksliniekiem, lai radītu izsmalcinātākus mākslas darbus atkarībā no projekta vajadzības un rakstura.

Iesniegšanas termiņš:

Lūdzu, sūtiet savus stāstus līdz brīdim, kamēr grāmata netiks publicēta. Mans mērķis ir izskatīt visus iesniegtos darbus un drīz pēc tam sākt radošo procesu, lai tos sasaistītu ar vizuālajiem attēliem.

Kas tālāk?

Kad būsim apkopojuši visus stāstus un redzējumus, talantīgu mākslinieku komanda strādās, lai radītu vizuālus attēlus, kas sasaucas ar katras pieredzes būtību. Atkarībā no katra stāsta būtības šie vizuālie attēli būs gan abstraktas interpretācijas, gan burtiskāki atveidojumi. Es plānoju izdot grāmatu 12-24 mēnešu laikā, un to būs iespējams iegādāties tiešsaistē. Aicinu pievienoties šajā unikālajā pasākumā, lai izpētītu elpošanas pieredzes dziļumus un dalītos ar pasauli tās gudrībā un skaistumā. Jūsu ceļojums var būt iedvesma, kas vajadzīga kādam citam. Gaidīšu jūsu iesniegtos darbus un gaidām, kad kopā dosimies šajā radošajā ceļojumā!

Sirsnīgi sveicieni,

Māris Žunda

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>