December 21

0 comments

Atklāj savu dziļāko potenciālu: Māra Žundas uz pārmaiņām un rezultātu orientēta programma

By Māris Žunda

December 21, 2023


Pasaulē, kurā ikdienas steigas un burzmas dēļ bieži vien jūtamies atsaistīti un pārņemti, ir lieliska iespēja no jauna atklāt un atjaunot spēkus. Unikāla manis veidota programma, kurā apvienotas hipnoterapijas un elpošanas darba transformējošās spējas, aicina Tevi doties ceļojumā, lai iepazītu savas iekšējās pasaules dzīles un potenciālu. Kāpēc cilvēki meklē tik dziļu, introspekcijas ceļu? Iemesli ir tikpat dažādi kā pati cilvēka pieredze. No emocionālu brūču dziedināšanas līdz atbrīvošanai no ieilgušu ieradumu važām, no prāta skaidrības meklējumiem līdz dziļākas saiknes ar sevi kopšanai – šis ceļojums ir vairāk nekā tikai pašizaugsme, tas ir sevis pārveidošana. Katras vadītās sesijas laikā Tu iedziļināsies un piedzīvosi prāta un emociju neizpētītas teritorijas, atklājot un atbrīvojoties no slēptajiem šķēršļiem, kas kavē Tavu izaugsmi. Šī programma nav tikai pakalpojums, tā ir vārti uz pilnvērtīgāku, līdzsvarotāku un harmoniskāku dzīvi. Mana unikālā programma, kas apvieno hipnoterapiju ar regresijas un elpošanas terapiju, ir izstrādāta, lai vadītu Tevi šajā transformācijas ceļā. Izbaudi individuālu ceļojumu, kas pielāgots, lai atraisītu Tavu iekšējo potenciālu.

Kādi ir pieprasījumi uz šo darbu? 

 1. Emocionālā atlaišana un atbrīvošana: Daudzi vēlas izārstēties no pagātnes traumām, emocionālām brūcēm vai neatrisinātām problēmām. Šī programma var nodrošināt drošu telpu, kurā izpētīt un atbrīvoties no šīm emocijām.
 2. Sevis izzināšana un personīgā izaugsme: Dalībnieki bieži vien cenšas iegūt dziļāku izpratni par sevi, saviem paradumiem un uzvedību. Šī izpratne var veicināt nozīmīgu personīgo izaugsmi un pašpilnveidi.
 3. Stresa mazināšana un relaksācija: Mūsdienu steidzīgajā pasaulē ir ļoti svarīgi atrast efektīvus veidus, kā atslābināties un mazināt stresu. Elpošanas darbs un hipnoterapija var būt spēcīgi instrumenti, lai panāktu mierīgāku prāta stāvokli.
 4. Negatīvo modeļu un ieradumu laušana: Hipnoterapijas un elpošanas darba kombinācija var efektīvi palīdzēt identificēt un mainīt negatīvus domāšanas un uzvedības modeļus, tādējādi veidojot veselīgākus ieradumus un mainot dzīvesveidu.
 5. Uzlabota prāta skaidrība un koncentrēšanās: Šīs terapijas var palīdzēt atbrīvoties no garīgās miglas, tādējādi uzlabojot uzmanību, lēmumu pieņemšanu un radošumu.
 6. Emociju regulācijas uzlabošana: Mācīšanās, kā efektīvi pārvaldīt un regulēt emocijas, ir vēl viens izplatīts nodoms, jo īpaši tiem, kuri jūtas pārņemti ar savām emocionālajām reakcijām.
 7. Garīgā izpēte un saikne: Dažus cilvēkus šis darbs piesaista kā daļa no garīgā ceļojuma, meklējot dziļākas eksistenciālas atziņas un ciešāku saikni ar sevi un apkārtējo pasauli.
 8. Ieguvumi fiziskajai veselībai: Lai gan šīs terapijas galvenokārt vērstas uz garīgo un emocionālo labsajūtu, tās var pozitīvi ietekmēt arī fizisko veselību, piemēram, uzlabot miegu, mazināt fiziskos stresa simptomus un uzlabot vispārējo labsajūtu.
 9. Vadības un atbalsta meklēšana: Lai pārvarētu dzīves izaicinājumus, dažām personām ir nepieciešamas vadlīnijas un atbalsts, iesaistoties strukturētā programmā kopā ar profesionāli.
 10. Attiecību uzlabošana: Izprotot un pilnveidojot sevi, dalībnieki var uzlabot arī attiecības ar citiem, veicinot labāku komunikāciju un empātiju.

Metodoloģija: Divējāda pieeja. Manā programmā savijas divas spēcīgas metodes: hipnoterapija ar regresiju un elpošanas terapija. Šī kombinācija ir rūpīgi izstrādāta, lai pievērstos gan prātam, gan ķermenim, nodrošinot holistisku pieeju Tavai izaugsmei un labsajūtai.

 • Hipnoterapija un regresija: Iegremdējieties savas zemapziņas dzīlēs. Manas tiešsaistes sesijas pēta pagātnes pieredzi un emocijas, palīdzot izprast un pārvarēt mentālos blokus un negatīvos modeļus.
 • Elpošanas terapija: Mūsu sesijas klātienē koncentrējas uz elpošanas tehnikām. Šī prakse palīdz regulēt nervu sistēmu, mazināt stresu un uzlabot emocionālo līdzsvaru, papildinot hipnoterapijā gūtās atziņas.

Programmas struktūra: Pielāgota vajadzībām.

 • 1:1 sesijas: Programmas pamatā ir personalizēta uzmanība. Piedāvāju individuālas sesijas gan tiešsaistē hipnoterapijai, gan klātienē elpošanas darbam, tādējādi nodrošinot, ka tiek apmierinātas unikālās vajadzības.
 • Astoņas transformācijas sesijas: Programma ietver četras hipnoterapijas un elpošanas terapijas sesijas, kas paredzētas, lai pakāpeniski virzītu uz mentālo skaidrību un emocionālo stabilitāti.
 • Laiks: Programma ir paredzēta uz 8 – 16 nedēļām. Ar darba regulāritāti 1x nedēļa vai 1x divās nedēļā vai pēc nepieciešamības biežāk.

Ekskluzīvs piedāvājums: Pārmaiņu ceļojums 

 • Lai saņemtu piedāvājumu mums ir svarīgi aprunāties, lai es varu izdomāt un piedāvāt konkrētu risinājumu Tavai problēmai, situācijai vai izaicinājumam ar ko saskaries šobrīd!

Labākais piedāvājums, uz rezultātu orientēts un naudas atgriešana garantija!

Programmas pamatā ir nelokāma apņemšanās nodrošināt dziedināšanu un pārvērtības. Es saprotu, ka iedziļināšanās savu emociju dzīlēs ir nozīmīgs solis, un mans solījums ir iet kopā šajā ceļojumā uz dziļām un nozīmīgām pārmaiņām. Specializējoties dziļi iesakņojušos emociju, ar kurām Tu cīnies, atklāšana un pārveidošana, mēs cītīgi strādāsim, lai veicinātu jūtamas pārmaiņas emocionālajā labsajūtā.

Es esam tik pārliecināts par hipnoterapijas pieejas efektivitāti, ka piedāvāju nepārspējamu garantiju: ja Tu nepiedzīvosi transformējošus rezultātus, uz kuriem mēs tiecamies, es atgmaksāšu naudu par programmas hipnoterapijas daļu. Tas ir mans solījums Tev – apliecinājums ticībai metožu spēkam un uzticībai Tavam pārmaiņu ceļojumam. Izvēloties uzsākt šo ceļu kopā ar mani, Tu to darīsi ar pārliecību, ka Tavs ceļš uz emocionālo brīvību ir ne tikai iespēja, bet arī solījums un rezultāts.

Kā darbojas programma

 • Sākotnējais bemzaksas novērtējums: Mēs sākam ar visaptverošu novērtējumu, lai saprastu jūsu konkrētās vajadzības un mērķus.
 • Pielāgots sesiju plāns: Pamatojoties uz novērtējumu, tiek izveidots personalizēts plāns, apvienojot hipnoterapijas un elpošanas seansus.
 • Progresīva attīstība: Katrs seanss ir balstīts uz iepriekšējo, nodrošinot nepārtrauktu attīstību un padziļinātu pašapziņu.
 • Atbalsts un vadlīnijas: Visas programmas laikā jūs saņemsiet īpašu atbalstu, nodrošinot drošu un saudzējošu vidi jūsu ceļojumam.

Pāreja no viena emocionālā stāvokļa (Emocija A) uz citu (Emocija B), izmantojot hipnoterapiju un regresiju, ietver vairākus posmus. Šis process ir sarežģīts un dziļi individualizēts, taču parasti tas notiek pēc struktūras, kas nodrošina drošu un efektīvu ceļojumu uz emocionālo dziedināšanu un izaugsmi. Šeit ir sniegts pārskats par to, kā parasti notiek šī transformācija:

 • Identifikācija un atzīšana (Emociju izpratne A): Pirmais solis ietver esošā emocionālā stāvokļa (Emocija A), kas var būt negatīvs vai nomācošs, identificēšanu un atzīšanu. Tas varētu būt nemiers, bailes, trauma, skumjas utt. Ar diskusiju un hipnoterapeitisko paņēmienu palīdzību šīs emocijas tiek izceltas virspusē, lai tās izpētītu.
 • Izpētīšana un iedziļināšanās (cēloņu atklāšana): Izmantojot regresijas terapiju, mēs pētām pagātnes pieredzi, atmiņas un zemapziņas modeļus, kas varētu būt veicinājuši emociju A. Šī izpēte var atklāt nozīmīgas atziņas par to, kāpēc šīs emocijas ir aktuālas un kā tās ietekmē indivīda dzīvi.
 • Pārstrāde un atbrīvošana (dziedināšana): Pēc tam, kad ir apzināti pamatcēloņi, sākas dziedināšanas process. Tas ietver dažādas terapeitiskās tehnikas, lai apstrādātu šīs emocijas un pieredzi. Tas var ietvert perspektīvu pārformulēšanu, emocionālās atbrīvošanās vingrinājumus, vadītu iztēlošanos un citas metodes, kas palīdz klientam atbrīvoties no šo negatīvo emociju ietekmes.
 • Integrācija un transformācija (Emociju attīstīšana B): Nākamais posms ir saistīts ar atziņu un dziedināšanas integrēšanu cilvēka dzīvē. Šis posms ir izšķirošs, lai pārveidotu emociju A pozitīvākā un konstruktīvākā emocionālā stāvoklī (emocija B), piemēram, mierā, pārliecībā vai laimē. Klients apgūst jaunus pārvarēšanas mehānismus un domāšanas veidus, kas atbalsta šo pozitīvo emocionālo stāvokli.
 • Pilnvarošana un uzturēšana (pārmaiņu uzturēšana): Pēdējais posms ir vērsts uz to, lai klientam sniegtu instrumentus un stratēģijas jaunā emocionālā stāvokļa uzturēšanai. Tas var ietvert jaunu ieradumu veidošanu, apzinātības praktizēšanu un pašhipnozes tehniku izmantošanu, lai nostiprinātu pozitīvās pārmaiņas.
 • Turpmākie pasākumi un atbalsts (turpmāka izaugsme): Pārveidošanās ir nepārtraukts process. Lai nodrošinātu, ka klients turpina pilnveidoties un uzturēt savu jauno emocionālo stāvokli, bieži vien programmas sastāvdaļa ir regulāra uzraudzība un atbalsts.

Šis transformācijas ceļojums ir dziļi personisks un var būtiski atšķirties atkarībā no cilvēka. Galvenais ir pielāgota pieeja, kas respektē indivīda unikālo pieredzi un emocionālo ainavu, ko es vadu un spēju orientēties šāda dziļa emocionālā darba sarežģītībā.

Pārveido savu dzīvi jau šodien. Hipnoterapijas un elpošanas programma ir kas vairāk nekā tikai pakalpojums – tas ir ieguldījums nākotnes esībā. Ar manu vadību un Tavu apņemšanos Tu atklāsi jaunatklātu spēku, skaidrību un emocionālo noturību. Sper šo pirmo soli ceļā uz pilnvērtīgāku dzīvi. Pievienojieties man tagad un uzņem pārmaiņas savā dzīvē, ko esi meklējis. Sazinieties ar mani, lai rezervētu bezmaksas ievadsarunu un uzzinātu vairāk par to, kā mēs varam sadarboties šajā ceļā uz labsajūtu.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>