December 22

0 comments

Pārvērtību pieņemšana: Ieelpas un izelpas nozīme elpošanā

By Māris Žunda

December 22, 2023


Elpošana, būtisks dzīves process, ne tikai uztur mūsu fizisko būtību, bet arī piedāvā dziļas metaforas personīgajai transformācijai. Šis paplašinātais pētījums iedziļinās elpošanas cikla – ieelpas, izelpas un bieži vien nepamanītās pauzes starp tiem – nozīmībā kā personīgās izaugsmes un pārmaiņu izpratnes un veicināšanas modelim.

Pārveidojošais transformācijas ritms

1. Ieelpa: Piepildījums, pieņemšana

Ieelpošana simbolizē jaunas pieredzes, emociju un atziņu uzņemšanu. Tā simbolizē gatavību pieņemt jaunus izaicinājumus, mācīšanās iespējas un pozitīvus dzīves aspektus.

 • Pārmaiņu pieņemšana: Pārmaiņu uzņemšana, līdzīgi kā ieelpošana, atdzīvina mūsu dzīvi, piepildot mūs ar jaunām perspektīvām un enerģiju.
 • Pozitīvisma absorbēšana: Ieelpošana māca mūs absorbēt prieku, mīlestību un pozitīvu pieredzi, veicinot emocionālo labklājību.

2. Izelpa: Atlaišanas māksla

Izelpa nozīmē atbrīvošanos no novecojušiem uzskatiem, negatīvām emocijām un pagātnes identitātēm. Šis posms ir ļoti svarīgs, lai atbrīvotu vietu jaunai izaugsmei, atbrīvojoties no tā, kas vairs nav lietderīgs.

 • Atbrīvošanās un atjaunošanās: Tāpat kā izelpa atbrīvo ķermeni no oglekļa dioksīda, veco ieradumu un baiļu atbrīvošana attīra prātu, ļaujot atjaunoties.
 • Atbrīvoties no pagātnes: Atbrīvojoties no pagātnes identitātēm un negatīvām emocijām, ķermenis izelpas laikā dabiski atbrīvojas no tām.

3. Pauze: Pārdomu un līdzsvara brīdis

Pauze starp ieelpu un izelpu ir ļoti svarīgs, tomēr bieži neievērots elpošanas cikla aspekts. Šī pauze var būt spēcīga metafora pārdomu un līdzsvara brīžiem mūsu dzīvē.

 • Pārdomas un skaidrība: Pauze ir pārdomu laiks, kas piedāvā skaidrību un mieru starp nepārtrauktajām pārmaiņām dzīvē.
 • Līdzsvars: Šis klusuma brīdis palīdz saglabāt emocionālo un mentālo līdzsvaru, tāpat kā pauze līdzsvaro elpošanas ciklu.

Pauzes iekļaušana personīgajā transformācijā

 • Apzinātās pauzes: Apzinātās pauzes iekļaušana ikdienas dzīvē ļauj veikt introspekciju un saskaņot sevi ar personīgajiem mērķiem un vērtībām.
 • Stresa pārvaldība: Pauzes izmantošana palīdz pārvarēt stresu, jo tā dod iespēju atkāpties un gūt jaunu perspektīvu.

Elpas līdzsvarošana: harmonija pārvērtībās

 • Harmonija personiskajā pārveidē ir līdzsvarots ieelpas, izelpas un pauzes cikls. Šis cikls atspoguļo nepārtrauktu procesu, kas saistīts ar jaunas pieredzes pieņemšanu, pagātnes atlaišanu un klusuma un pārdomu brīžu atrašanu.
 • Ilgtspējīga izaugsme: Šis uzņemšanas, izelpas un pauzes ritms nodrošina ilgtspējīgu personīgo izaugsmi un emocionālo veselību.
  Iekšējā miera sasniegšana: Līdzsvarots elpošanas cikls ir modelis, kā sasniegt iekšējo mieru, jo tas iemieso pārmaiņu un stabilitātes dinamiku dzīvē.

Elpošanas cikla metafora – ieelpa, izelpa un pauze – nodrošina visaptverošu personīgās transformācijas sistēmu. Tā uzsver, cik svarīgi ir pieņemt jaunu pieredzi, atbrīvoties no pagātnes un rast līdzsvaru, pārdomājot. Tāpat kā katrs elpošanas posms ir būtisks, katrs šī metaforiskā cikla aspekts ir izšķirošs, lai virzītos personīgās izaugsmes ceļā un sasniegtu harmonisku līdzsvaru dzīvē.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>