January 13

0 comments

Elpošana un transformācija: Septiņu Visuma enerģētisko likumu izmantošana

By Māris Žunda

January 13, 2024


Visuma plašumos pastāv principi, kas pārsniedz mūsu izpratnē pastāvošos fizikālos likumus. Tie ir septiņi Visuma enerģētiskie likumi – garīgo vadlīniju kopums, kas, domājams, ir mūsu eksistences pamatā. Lai gan šie likumi nav zinātniski pierādīti, tie piedāvā unikālu skatījumu uz to, kā enerģija, domas un nodomi var veidot mūsu dzīvi un pasauli ap mums. Tie ir šādi likumi: vibrācijas likums, pievilkšanās likums, atbilstības likums, iedvesmotas rīcības likums, enerģijas mūžīgās pārveidošanās likums, cēloņu un seku likums un kompensācijas likums.

Šo likumu pamatā ir fundamentāls process, kas ir tik raksturīgs dzīvei, ka bieži vien paliek nepamanīts: elpošana. Elpošana nav tikai fiziska nepieciešamība; tā ir spēcīgs enerģijas transformācijas un personīgās izaugsmes kanāls. Katra ieelpa ir iespēja saskaņot sevi ar šiem universālajiem likumiem, pārveidot savu enerģiju, domas un pieredzi.

Šī raksta mērķis ir iedziļināties šo enerģētisko likumu dziļumos un noskaidrot, kā vienkārša, bet dziļa apzināta elpošana var kalpot kā instruments šo likumu piemērošanai mūsu ikdienas dzīvē. Ar apzinātas elpošanas palīdzību mēs varam harmonizēt savu iekšējo enerģiju ar ārējo visumu, tādējādi panākot dziļu personisko transformāciju un dziļāku izpratni par visu lietu savstarpējo saistību. Izpētot, kā integrēt šos likumus ar elpošanas praksi, mēs varam uzsākt ceļojumu sevis izzināšanas un universālās saskaņošanas virzienā, atraisot sevī un savā mijiedarbībā ar pasauli milzīgu potenciālu.

1. nodaļa: Septiņu enerģētisko likumu izpratne

1. Vibrācijas likums: Šis likums nosaka, ka viss Visumā, sākot ar mazāko daļiņu un beidzot ar visplašāko galaktiku, atrodas pastāvīgā kustībā un vibrē savā unikālajā frekvencē. Šī vibrācija nav tikai fiziska parādība, bet attiecas arī uz domām, jūtām un nodomiem. Būtnes vibrācijas ietekmē tās mijiedarbību un pieredzi Visumā.

2. Pievilkšanās likums: Pievilkšanās likums, iespējams, ir visplašāk atzītais no šiem likumiem, kas nosaka, ka līdzīgais piesaista līdzīgo. Būtībā tas nozīmē, ka enerģija, ko jūs izstarojat ar savām domām, emocijām un uzskatiem, piesaista līdzīgu enerģiju. Pozitīvas domas parasti piesaista pozitīvus apstākļus, savukārt negatīvas domas piesaista negatīvu pieredzi.

3. Atbilstības likums: Šis likums iemieso ideju “kā augšā, tā arī apakšā; kā iekšā, tā arī ārpusē”. Tas norāda uz harmoniju starp makrokosmosu (Visumu) un mikrokosmosu (individuālo eksistenci). Jūsu ārējā pasaule ir jūsu iekšējās pasaules atspoguļojums, tāpēc, mainoties jūsu iekšējam stāvoklim, var mainīties arī jūsu ārējā realitāte.

4. Iedvesmotas rīcības likums: Ja Pievilkšanās likums uzsver domu spēku, tad Iedvesmotas rīcības likums uzsver to, cik svarīgi ir veikt darbības, kas ir saskaņotas ar jūsu dziļākajām vēlmēm un intuīciju. Šis likums norāda, ka īstas pārmaiņas un izpausmes notiek tad, kad rīcība ir iedvesmota un mērķtiecīga.

5. Enerģijas nemitīgas pārveidošanas likums: Šis likums nosaka, ka enerģija vienmēr ir kustībā un var pārveidoties no vienas formas citā. Tas uzsver Visuma dinamisko un pastāvīgi mainīgo dabu un mūsu spēju pārveidot negatīvo enerģiju pozitīvā enerģijā.

6. Cēloņu un seku likums: Šis princips, ko bieži dēvē par karmas likumu, apgalvo, ka katrai darbībai ir atbilstoša reakcija. Tas uzsver personīgās atbildības nozīmi, jo katrs mūsu lēmums un rīcība veido mūsu nākotnes pieredzi.

7. Kompensācijas likums: Šis likums paplašina cēloņu un seku jēdzienu. Tas norāda, ka jums tiks kompensēts viss, ko jūs raidīsiet Visumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir labs vai slikts. Runa ir par enerģiju atgriešanos, ko bieži vien aplūko pārpilnības, svētību un mācību ziņā.

Filozofiskā un garīgā nozīme:
Šiem likumiem ir dziļa filozofiska un garīga nozīme. Tie piedāvā sistēmu, lai saprastu, kā indivīdi var saskaņot sevi ar dabisko Visuma plūsmu. Apzinoties un darbojoties saskaņā ar šiem likumiem, cilvēks var sasniegt harmonijas un līdzsvara sajūtu dzīvē.

Katrs likums ir savstarpēji saistīts ar pārējiem, veidojot visaptverošu ceļvedi personīgajai un garīgajai attīstībai. Tie mudina cilvēkus būt uzmanīgiem attiecībā uz savām domām, darbībām un enerģijām, saprotot, ka šiem elementiem ir būtiska ietekme uz viņu dzīvi un apkārtējo pasauli. Ievērojot šos likumus, cilvēki var uzsākt ceļojumu sevis izzināšanas, personīgās izaugsmes un dziļākas saiknes ar Visumu virzienā.

2. nodaļa: Elpošanas spēks

Elpošana ir būtisks dzīvības process, taču tās ietekme ir daudz plašāka nekā tikai dzīvības uzturēšana. Mūsu elpošanas veidam ir dziļa fizioloģiska un psiholoģiska ietekme, kas ietekmē visu, sākot no mūsu emocionālā stāvokļa un beidzot ar mūsu fizisko labsajūtu.

Pareizas elpošanas fizioloģiskie ieguvumi:

 • Skābekļa uzņemšana: Efektīvas elpošanas metodes uzlabo organisma apasiņošanu ar skābekli, nodrošinot, ka katra šūna saņem optimālai funkcionēšanai nepieciešamo skābekli.
 • Detoksikācija: Elpošana: dziļa elpošana palīdz izvadīt oglekļa dioksīdu un citus atkritumproduktus, veicinot organisma detoksikācijas procesu.
 • Nervu sistēmas regulēšana: Pareiza elpošana var mainīt līdzsvaru no simpātiskās nervu sistēmas (kas atbild par reakciju “cīņa vai bēgšana”) uz parasimpātisko nervu sistēmu (kas atbild par “atpūtu un gremošanu”), veicinot relaksāciju un stresa mazināšanu.
 • Uzlabo gremošanu: Laba elpošanas prakse, stimulējot parasimpātisko nervu sistēmu, var uzlabot gremošanas darbību.
 • Sirds un asinsvadu veselība: Dziļa, ritmiska elpošana var uzlabot asins plūsmu un sirdsdarbības mainīgumu, tādējādi veicinot labāku sirds un asinsvadu veselību.

Pareizas elpošanas psiholoģiskie ieguvumi:

 • Stresa mazināšana: Apzināta elpošana ir spēcīgs līdzeklis stresa pārvaldīšanai, jo tā palīdz samazināt kortizola – stresa hormona – līmeni organismā.
 • Labāka emocionālā labsajūta: Elpošanas vingrinājumi var palīdzēt regulēt emocijas, tādējādi uzlabojot garastāvokli un mazinot trauksmes un depresijas simptomus.
 • Labāka koncentrēšanās un koncentrēšanās: Mērķtiecīga elpošanas prakse, nomierinot prātu, var uzlabot prāta skaidrību un koncentrēšanās spējas.

Apzinātā jeb apzinātā elpošana:

 • Apzinātā elpošana ir prakse, kas nozīmē pievērst pilnu uzmanību elpošanai, vērojot katru ieelpu un izelpu bez sprieduma. Šis elpošanas veids sniedzas tālāk par fizisku darbību un kļūst par meditatīvu praksi. Tas nozīmē būt pilnībā klātesošam šajā mirklī un apzināties dzīvības spēku, kas caur mums elpo.

Prāta, ķermeņa un gara savienošana: Elpošana ir unikāla fizioloģiska funkcija, jo tā notiek automātiski, taču to var apzināti kontrolēt. Šī divējādība ļauj elpošanai kalpot par tiltu starp prātu, ķermeni un garu.

 • Prāts: apzināta elpošana palīdz nomierināt prātu, nodrošinot lielāku prāta skaidrību un apzinātību.
 • Ķermenis: Iedarbojoties uz veģetatīvo nervu sistēmu, elpošana tieši ietekmē fizisko veselību un organisma funkcijas.
 • Gars: Elpošana garīgā līmenī bieži tiek uzskatīta par saikni ar dzīvības spēku vai universālo enerģiju, un tai ir galvenā loma daudzās meditatīvās un garīgās praksēs.

Tādējādi apzinātās elpošanas prakse ir holistisks instruments, kas apvieno mūsu būtības fizisko, garīgo un garīgo dimensiju. Tā ļauj mums izmantot elpas spēku, lai ietekmētu mūsu vispārējo veselību un labsajūtu, ciešāk saskaņojot sevi ar Visuma dabiskajiem ritmiem.

3. nodaļa: Likumu savienošana ar elpošanu

 • Vibrācija un elpošana: Apzināta elpošana var būtiski ietekmēt mūsu personīgo vibrācijas frekvenci. Apzinīgi elpojot, mēs varam paaugstināt savu vibrācijas enerģiju, saskaņojot to ar pozitīvākām un harmoniskākām frekvencēm. Šī prakse var veicināt lielāku prāta skaidrību, emocionālo līdzsvaru un garīgo apziņu. Noskaņojot savu vibrāciju ar kontrolētas elpošanas palīdzību, mēs vairāk sinhronizējamies ar apkārtējās vides un pieredzes pozitīvajiem aspektiem.
 • Pievilkšana un elpošana: Pozitīvas elpošanas prakse, piemēram, dziļa un ritmiska elpošana, var palīdzēt attīstīt pozitīvu domāšanu un emocionālo stāvokli. Šis pozitīvisms, savukārt, sasaucas ar pievilkšanās likumu, piesaistot mūsu dzīvē līdzīgu pozitīvu enerģiju un rezultātus. Koncentrējoties uz pozitīvu elpošanu, mēs varam piesaistīt apstākļus, cilvēkus un iespējas, kas rezonē ar mūsu pacilāto stāvokli.
 • Korespondence un elpošana: Atbilstoši atbilstības likumam mūsu iekšējais stāvoklis bieži atspoguļojas mūsu ārējā vidē. Apzināti elpojot, mēs varam ietekmēt savu iekšējo emocionālo un garīgo stāvokli, kas pēc tam var atspoguļoties mūsu apkārtējā vidē. Piemēram, mierīga un centrēta elpošana var radīt mierīgāku un harmoniskāku ārējo vidi, savukārt nepastāvīga elpošana var būt saistīta ar haosu un nestabilitāti mūsu ārējā pasaulē.
 • Iedvesmojoša rīcība un elpošana: Apzinātās elpošanas prakse var atvērt mūs intuīcijai un iedvesmotai rīcībai. Kad mēs elpojam ar nodomu, mēs nomierinām prātu, ļaujot mūsu intuīcijai runāt skaidrāk. Šis skaidrības un miera stāvoklis var veicināt iedvesmojošas domas un rīcību, saskaņojot mūs ar mūsu patieso mērķi un uzdevumiem.
 • Pastāvīga enerģijas un elpošanas pārveidošana: Elpošana ir spēcīgs instruments, kas ļauj pārveidot negatīvo enerģiju pozitīvā enerģijā. Tādas tehnikas kā dziļa vēdera elpošana vai pārmaiņus elpošana ar nāsīm var palīdzēt atbrīvoties no sakrājušām emocijām un stresa, pārveidojot tos līdzsvarotākā un pozitīvākā enerģijas stāvoklī. Tas saskan ar Enerģijas nemitīgas pārveidošanas likumu, jo mēs aktīvi piedalāmies sava enerģētiskā stāvokļa maiņā.
 • Cēloņi un sekas un elpošana: Apzināta elpošana var būtiski ietekmēt mūsu dzīvi, ilustrējot cēloņu un seku likumu. Ja mēs izvēlamies nodarboties ar apzinātu elpošanu, tās ietekme var izpausties dažādos dzīves aspektos, piemēram, uzlabojot veselību, labāk regulējot emocijas un uzlabojot attiecības. Mūsu apzināta izvēle elpot noteiktā veidā izraisa pozitīvu pārmaiņu viļņveida efektu.
 • Kompensācija un elpošana: Enerģija un uzmanība, ko mēs ieguldām elpošanas praksē, atgriežas pie mums dažādos veidos saskaņā ar Kompensācijas likumu. Kad mēs veltām sevi elpošanas uzlabošanai, mēs varam konstatēt, ka saņemam tādus ieguvumus kā lielāka vitalitāte, paaugstināta garīgā apziņa un dziļāka miera un apmierinātības sajūta. Šis likums mums atgādina, ka Visums kompensē mūsu ieguldīto enerģiju, tostarp arī to, kas ieguldīta mūsu elpošanas praksē.

Noslēgumā jāsecina, ka šo enerģētisko likumu sasaiste ar elpošanas praksi sniedz spēcīgu pamatu, lai izprastu un izmantotu mūsu elpas potenciālu. Mērķtiecīgi saskaņojot elpošanu ar šiem universālajiem principiem, mēs varam piedzīvot dziļas pārmaiņas visos savas dzīves aspektos.

4. sadaļa: Praktiskie lietojumi

Elpošanas vingrinājumi un tehnikas:

 • Dziļa vēdera elpošana: Ērti apsēdieties vai apgulties. Novietojiet vienu roku uz krūtīm un otru uz vēdera. Elpojiet dziļi caur degunu, ļaujot vēderam pacelties augstāk par krūtīm. Lēnām izelpojiet caur muti. Atkārtojiet vairākas minūtes.
 • Paralēlo nāsu elpošana (Nadi Šodhana): Sēdiet ērtā pozā. Turiet labo īkšķi virs labās nāsis un dziļi ieelpojiet caur kreiso nāsi. Aizveriet kreiso nāsi ar īkšķi, pēc tam izelpojiet caur labo nāsi. Ieelpo caur labo nāsi, aizver to un izelpo caur kreiso. Turpiniet šo modeli vairākas minūtes.
 • 4-7-8 elpošanas tehnika: Ieelpojiet caur degunu 4 sekundes, aizturiet elpu 7 sekundes un izelpojiet caur muti 8 sekundes. Šī tehnika var būt īpaši efektīva, lai mazinātu trauksmi un uzlabotu miegu.

Meditācija un apzinātības prakse:

 • Apzinātības meditācija: Sēdiet klusumā un koncentrējieties uz savu dabisko elpošanu vai uz kādu vārdu vai mantru, ko atkārtojat klusumā. Ļaujiet domām atnākt un aiziet bez sprieduma un atgriezieties pie koncentrēšanās uz elpošanu vai mantru.
 • Vizualizācija: Izmantojiet vadītas iztēles vai vizualizācijas paņēmienus, vienlaikus koncentrējoties uz elpošanu. Iedomājieties mierīgu ainu un ieviesiet miera sajūtu savā elpošanas ritmā.
 • Joga un elpošana: Iekļaut elpošanas tehnikas savā jogas praksē. Koncentrējieties uz elpas sinhronizāciju ar kustībām, lai uzlabotu prāta un ķermeņa saikni.

Saikne starp septiņiem enerģētiskajiem likumiem, elpošanu un personīgo transformāciju ir dziļa un spēcinoša. Izprotot un pielietojot šos likumus ar apzinātas elpošanas prakses palīdzību, mēs varam ietekmēt savu vibrācijas frekvenci, piesaistīt pozitīvu enerģiju un manifestēt pārmaiņas savā dzīvē. Šīs prakses ne tikai uzlabo mūsu fizisko un garīgo labsajūtu, bet arī padziļina mūsu garīgo saikni, tuvinot mūs visuma dabiskajiem ritmiem. Mēs aicinām mūsu lasītājus iekļaut šīs elpošanas tehnikas savā ikdienas rutīnā, lai izmantotu šos universālos likumus personīgajai izaugsmei un labklājības uzlabošanai.

Atsauces un papildu literatūra:

 • Ekharts Tolle (Eckhart Tolle) “Tagadnes spēks”.
 • Deepak Chopra “Septiņi garīgie veiksmes likumi”.
 • “Elpošana: Džeimss Nestors (James Nestor): “The New Science of a Lost Art” (“Jaunā zinātne par zudušo mākslu”).
 • “Mindfulness: Marka Viljamsa un Denija Penmana grāmata “Mindfulness”. 8 nedēļu plāns, kā rast mieru trakulīgajā pasaulē”.
 • Danny Penman “The Art of Breathing: The Secret to Living Mindfully” (“Elpošanas māksla: noslēpums, kā dzīvot apzinīgi”).

Izpētot šos resursus, lasītāji var padziļināt savu izpratni par aplūkotajām tēmām un turpināt ceļu uz personīgo transformāciju un saskaņošanu ar Visuma enerģētiskajiem likumiem.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>