January 16

0 comments

Elpošana un pašizpētīšana: Ceļš uz iekšējo apziņu

By Māris Žunda

January 16, 2024


Iekšējais novērotājs. “Jūsu redzējums kļūs skaidrs tikai tad, kad spēsiet ieskatīties savā sirdī. Kas skatās ārpusē, tas sapņo; kas skatās iekšienē, tas mostas.” – Karls Jungs. Karla Junga koncepcijā par vērotāju uzsvērts, cik svarīgi ir ieskatīties sevī, lai sasniegtu personīgo izpratni un atmodu. Šis citāts no viņa 1916. gada vēstules ietver ideju, ka patiesa skaidrība un izpratne rodas no introspekcijas un pašrefleksijas, nevis meklējot atbildes ārēji.

Izpratne par sevi caur introspekciju

Junga perspektīvas pamatā ir individualizācijas ideja, kas ietver dažādu sevis aspektu izpratni un integrāciju. Pievēršoties sevī, mēs sākam atpazīt un samierināt savus iekšējos konfliktus, radot harmoniskāku un vienotāku sevis izjūtu. Šis introspekcijas process nav saistīts tikai ar sevis apzināšanos, bet arī ar mūsu psihes dziļāko slāņu iesaistīšanu un izpratni, kas bieži izpaužas sapņos vai simboliskās formās.

Karla Junga aplūkotais novērotāja jēdziens uzsver, cik svarīgi ir skatīties sevī, lai panāktu personīgo sapratni un atmodu. Jungs ir slavens ar šādiem vārdiem: “Jūsu redzējums kļūs skaidrs tikai tad, kad jūs spēsiet ieskatīties savā sirdī. Kas skatās ārpusē, tas sapņo; kas skatās sevī, tas mostas.” Šis citāts, kas atrodams viņa 1916. gadā rakstītā vēstulē, liecina, ka patiesa skaidrība un izpratne rodas no introspekcijas un pašrefleksijas, nevis meklējot atbildes ārēji.

Junga perspektīva ir balstīta individualizācijas idejā, kas ietver dažādu sevis aspektu izpratni un integrāciju. Pievēršoties sevī, mēs varam sākt atpazīt un samierināt savus iekšējos konfliktus, tādējādi veidojot harmoniskāku un vienotāku sevis izjūtu. Šis introspekcijas process nav saistīts tikai ar sevis apzināšanos; tas ir saistīts ar mūsu psihes dziļāko slāņu iesaistīšanu un izpratni, kas bieži var izpausties sapņos vai simboliskās formās.

Introspekcijas prakse, kā to aprakstījis Jungs un citi, ietver pašnovērošanas procesu un apzinātās pieredzes pārdomāšanu. Tā prasa subjektīvu pieeju, jo tās pamatā ir indivīda paša uztvere un spriedumi. Šis process var būt sarežģīts, un tam var būt nepieciešama apmācība, kā arī laba attieksme un sirsnība.

Ir svarīgi atzīmēt, ka introspekcijai un pašrefleksijai var būt gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti. Lai gan tās ir ļoti svarīgas personības izaugsmei un pašapziņai, tās var arī novest pie pašapmāna, ja tām netiek pieiet godīgi un atklāti. Regulāra introspekcija palīdz atšķirt, kas ir labvēlīgs personīgajai izaugsmei, un sniedz nepieciešamos instrumentus, lai pozitīvi pārveidotu dzīves situācijas.

Junga pieeju atkārto daudzi citi psiholoģijas un personības attīstības jomas pārstāvji, uzsverot nepieciešamību ieskatīties sevī, lai rastu patiesu sevis izpratni un piepildījumu. Šis iekšējais ceļojums tiek uzskatīts par būtisku, lai atmodinātu savu patieso potenciālu un dzīvotu autentiskāku un jēgpilnāku dzīvi.

Introspekcijas prasmju attīstīšana un elpošanas tehniku iekļaušana šajā praksē var ievērojami uzlabot pašapziņu un garīgo labsajūtu. Šeit ir dažas metodes, kas ir plašākas par Kārļa Junga pieeju:

 • Apzinātības meditācija: Apzinātības meditācija: Apzinātība ietver uzmanības pievēršanu pašreizējam brīdim, ievērojot attieksmi, kurā nav nosodījuma un pieņemšanas. Šo praksi var uzlabot, koncentrējoties uz elpu. Pamata tehnika ietver klusu sēdēšanu un koncentrēšanos uz savu dabisko elpošanas modeli vai uz kādu vārdu vai frāzi (mantru). Kad rodas domas vai fiziskas sajūtas, uzmanīgi atgriezieties pie elpošanas. Šis process palīdz attīstīt pastiprinātu izpratni par pašreizējo brīdi un var veicināt dziļāku introspekciju.
 • Dziļas elpošanas tehnikas: Dziļa elpošana ir vienkārša, bet efektīva metode stresa mazināšanai un relaksācijas stāvokļa veicināšanai, nodrošinot labvēlīgu vidi introspekcijai. Īpaši noderīgas var būt tādas tehnikas kā diafragmatiskā elpošana, kad elpojat dziļi vēderā, nevis sekli krūtīs. Šos elpošanas vingrinājumus var veikt jebkurā vietā un jebkurā laikā, kad jūtat vajadzību pēc garīgās atjaunošanās.
 • Vadīta iztēle un vizualizācija: Šī tehnika ietver mierīgas ainas vai pieredzes sērijas iztēlošanu prātā, koncentrējoties uz jutekliskām detaļām. Veicot šo vizualizāciju, izmantojiet dziļas, lēnas elpas, lai pastiprinātu relaksācijas un koncentrēšanās sajūtu. Šī metode ne tikai veicina relaksāciju, bet arī palīdz izpētīt zemapziņas domas un sajūtas.
 • Joga un elpošanas kontrole (prānajama): Joga apvieno fiziskās pozas, elpošanas vingrinājumus un meditāciju, lai uzlabotu vispārējo pašsajūtu. Pranajama jeb elpas kontrole ir galvenais jogas aspekts, kas vērsts uz elpas apzināšanās attīstīšanu, kas var būt spēcīgs introspekcijas un sevis izzināšanas līdzeklis.
 • Žurnālizēšana: Dienasgrāmata: domu un sajūtu pierakstīšana var būt spēcīgs veids, kā iesaistīties pašrefleksijā. Apvienojumā ar koncentrētiem elpošanas vingrinājumiem žurnālu rakstīšana var kļūt vēl efektīvāka iekšējo domu un emociju izpētē.
 • Ķermeņa skenēšanas meditācija: Tā ietver uzmanības pievēršanu dažādām ķermeņa daļām secīgā veidā, bieži vien praktizējot dziļu elpošanu. Šī metode palīdz labāk apzināties ķermeņa sajūtas un var palīdzēt gūt ieskatu par emocionālajiem stāvokļiem, kas ir saistīti ar fiziskajām sajūtām.
 • Kognitīvi uzvedības metodes (CBT): CBT ietver negatīvo domāšanas un uzvedības modeļu apzināšanu un apstrīdēšanu. CBT introspektīvās prakses bieži vien ietver savu domu apšaubīšanu un izpēti, ko var papildināt ar elpošanas tehnikām, lai atslābinātos un koncentrētos.
 • Pašizpētes un refleksijas jautājumi: Šī pieeja ietver sevī dziļu, reflektējošu jautājumu uzdošanu par savām domām, sajūtām un uzvedību. To var apvienot ar elpošanas tehnikām, lai radītu mierīgu, koncentrētu stāvokli, kas veicina dziļu introspekciju.

Atcerieties, ka šīs prakses ir visefektīvākās, ja tās tiek veiktas regulāri un ar apņemšanos personīgi attīstīties un apzināties sevi. Iespējams, būs lietderīgi sadarboties arī ar terapeitu vai meditācijas instruktoru, kas sākotnēji palīdzēs jums apgūt šīs prakses.  Introspekcijas prasmju attīstīšana un elpošanas tehniku iekļaušana šajā praksē var ievērojami uzlabot pašapziņu un mentālo labsajūtu.

Iekšējā novērotāja prasmju attīstīšana ietver holistisku pieeju, kas apvieno fiziskās, emocionālās un garīgās prakses. Šeit ir ceļvedis, kā attīstīt šo prasmi visās šajās dimensijās:

Fiziskās vadlīnijas

 • Apzinātās kustības: Iesaistieties tādās praksēs kā joga, tai-či vai viegla stiepšanās, kas apvieno fiziskās kustības ar apzinātību. Šīs aktivitātes palīdz nostiprināt ķermeni un padara to atvērtāku introspekcijai.
 • Elpošanas apzināšanās: Izveidojiet regulāru dziļas elpošanas jeb pranajamas praksi. Koncentrēšanās uz elpošanu palīdz noturēt uzmanību tagadnē, kas ir ļoti svarīgi iekšējo procesu novērošanai.
 • Ķermeņa skenēšanas meditācija: Regulāri praktizējiet ķermeņa skenēšanas meditāciju, lai attīstītu lielāku ķermeņa apzināšanos. Tā ietver sistemātisku koncentrēšanos uz dažādām ķermeņa daļām, atzīmējot sajūtas bez spriedumiem.

Emocionālās vadlīnijas

 • Emociju dienasgrāmata: Veidojiet dienasgrāmatu, lai pierakstītu un atspoguļotu savus emocionālos pārdzīvojumus. Rakstīšana par savām jūtām var palīdzēt jums dziļāk tās izprast un apstrādāt, veicinot emocionālo apziņu.
 • Apzinātības meditācija: Praktizējiet apzinātību, lai veicinātu sava emocionālā stāvokļa apzināšanos. Apzinātība māca jūs novērot savas emocijas, neieslīgstot tajās, tādējādi ļaujot labāk regulēt un izprast savas emocijas.
 • Līdzjūtīga sevis uzrunāšana: Izveidojiet ieradumu runāt ar sevi ar līdzjūtību un sapratni, jo īpaši emocionālu grūtību laikā. Tas veicina atbalstošu iekšējo vidi pašizpētei.

Garīgās vadlīnijas

 • Meditatīvas prakses: Iesaistieties meditācijas tehnikās, kas sasaucas ar jūsu garīgajiem uzskatiem. Šīs prakses var padziļināt jūsu saiknes sajūtu ar plašāku realitāti un veicināt iekšējā miera sajūtu.
 • Kontemplatīva lasīšana vai studēšana: Regulāri lasiet vai studējiet garīgus tekstus vai mācības, kas jūs iedvesmo. Tas var sniegt plašāku kontekstu jūsu iekšējai izpētei un veicināt dziļāku izpratni.
 • Saikne ar dabu: Pavadiet laiku dabā, lai uzlabotu savu garīgo labsajūtu. Dabas pasaule var būt spēcīgs katalizators garīgām atziņām un savstarpējās saiknes sajūtai.

Visu dimensiju integrēšana

 • Regulāra prakse: Lai attīstītu iekšējā novērotāja prasmi, galvenais ir konsekvence. Ievietojiet regulāru rutīnu, kas ietver fiziskās, emocionālās un garīgās prakses.
 • Retrīti vai semināri: Piedalieties retrītos vai semināros, kas vērsti uz sevis apzināšanos un introspekciju. Tās var sniegt vadītu pieredzi, kas padziļina jūsu praksi.
 • Profesionālas konsultācijas: Iesakām apsvērt iespēju sadarboties ar terapeitu, garīgo gidu vai mentoru, kurš var sniegt individuālas norādes un atbalstu.
 • Iesaistīšanās sabiedrībā: Iesaistieties līdzīgi domājošu cilvēku kopienā. Dalīšanās pieredzē un atziņās var bagātināt jūsu ceļojumu un sniegt piederības sajūtu.
 • Pārdomājiet un pielāgojieties: Regulāri pārdomājiet savu praksi un vajadzības gadījumā veiciet korekcijas. Personīgā izaugsme ir process, kas attīstās, un tas, kas jums palīdz, laika gaitā var mainīties.

Integrējot šīs fiziskās, emocionālās un garīgās prakses, jūs varat attīstīt dziļāku un niansētāku izpratni par sevi, kas ir būtiski, lai attīstītu iekšējā novērotāja prasmi. Šī holistiskā pieeja var veicināt labāku pašapziņu, emocionālo līdzsvaru un dziļāku garīgās saiknes sajūtu.

Māris Žunda

Par mani

Viss sākās tolaik, kad viss bija slikti, vai arī tad, kad es pamanīju, ka var taču labāk! Es strādāju IT jomā un toreiz viss šķita lieliski teorētiski, bet ne praktiski. Šobrīd fokuss ir būtiski caur "sevi un es" līmeni. Es esmu strādājis daudzos lieliskos Latvijas uzņēmumos, starp lieliskiem kolēģiem, tomēr biju saskāries ar fizikālās un emocionālās inteliģences trūkumu sevī. Pietrūka enerģijas un dzīvesprieka. Pagrieziena punkts bija Vima Hofa metodes apgūšana, mācības par kouču, pirtnieku, daudzas uztura grāmatas, raksti un online apmācības, kas šobrīd jau ir rezultējušās daudzās citās jomās un virzienos, kas saistīti ar manu un citu cilvēku dzīvesstāstiem. Daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai un šobrīd seko daudzu aizraujošu notikumu virkne, kuros arī Tu vari piedalīties!

You might also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Piesakies bezmaksas sarunai ar mani

>